Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703003272014DEMOGRAFİK ANALİZ YÖNTEMLERİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin: beşeri coğrafyanın temel konularından olan nüfus coğrafyası araştırmalarında kullanılan teknikleri örnek uygulamalarla öğretmektir. Sözkonusu uygulamalar sırasında öğrencilere nüfus verilerinin toplama, değerlendirme ve ilgili tablo ve grafiklerin hazırlanması ve yorumlanmasına ilişkin deneme yaptırılacak ve nüfus projeksiyonları konusunda bilgi aktarılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arife KARADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1Nüfus ve demografik araştırmalarında kullanılan veri kaynakları ve analiz yöntemleri konusunda bilgilenme
2Nüfus artış hızı yada nüfusun diğer demografik özelliklerine dair hesaplamalarda kullanılan tüm teknikleri uygulayabilme ve sosyo-ekonomik ve siyasal temelde elde edilen sonuçları yorumlayabilme
3Hayat tablosundan hareketle sosyo-ekonomik ve demografik değerlendirmeler yapabilme
4Göç istatistikleri ile demografik veri tabanına dahil tüm alt bilgiler ve coğrafi mekan arasında ilişkiler kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Veri toplama teknikleri, analiz ve haritalama metodları, Nüfus artış hızı, Doğum ve ölüm oranları, Hayat tablosu, Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı : Nüfus piramitleri, Evlenme-Boşanma istatistikleri, İlk evlenme yaşı, Nüfus yoğunluğu ve dağılışı- haritalanması, Göç istatistikleri ve göçün haritalanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi - Derste ve dönem ödevi olarak demografik analizleri yapılacak illerin seçimi ve nüfus-demografik analiz çalışmalarında izlenilen yöntemler konusunda bilgi Anlatım
2Veri toplama teknikleri, nüfus sayım ve kayıtları- hata giderme ve analiz yöntemleri Anlatım
3Nüfus artış hızı I (Bileşik faiz ve üstel fonksiyon yöntemi)Anlatım ve uygulama
4Nüfus artış hızı II (Sosyal Bilimlerde kullanılan yöntemler)Anlatım ve uygulama
5Örnek Uygulama IDeneme sınavı ve Çözümü
6Mutlak nüfus artışı, yıllık nüfus artış oranı, 100 endeksli nüfus artış hızı hesaplamaları, kır - kent nüfus oranlarıAnlatım ve uygulama
7Demografik analizler I (genel cinsiyet oranı, medyan yaş, genel doğurganlık oranı, nüfusun yaş ve cinsiyet dağılımı : nüfus piramitleri ve analizleri)Anlatım ve uygulama
8Arasınav (Vize)
9Ölüm istatistikleri, bebek ve çocuk ölümlerine ilişkin analizler, intihar istatistikleriAnlatım ve uygulama
10Hayat tablosu : önemi ve analiz yöntemleriAnlatım ve uygulama
11Örnek Uygulama IIDeneme sınavı ve Çözümü
12Nüfusun Ekonomik Profiline ilişkin demografik analizler (çalışabilir nüfus, yaş bağımlılık oranı, iş-istihdam istatistikleri, iş kollarına dağılım, işsizlik hesaplamaları) Anlatım ve uygulama
13Medeni durum-evlenme boşanma istatistikleri, ilk evlenme yaşı hesaplamaları ve demografik analizlerdeki önemiAnlatım ve uygulama
14Nüfus yoğunluğu : Demografik analiz ve haritalama (kır-kent nüfus oranları, aritmetik, fizyolojik, tarımsal ve yerleşim yoğunluğu vb.) Ödev sunumu-tartışma
15Göç istatistikleri ve göç haritalarının hazırlanması (Daimi ikametgah, doğum yeri ve diğer kriterlere göre) Anlatım ve uygulama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: PRESTON H. S.- HEUVELINE P.- GUILLOT M, 2001, Demography-Mesasuring and Modelling Population Processes, Blackwell Publ., London. TÜMERTEKİN E.- ÖZGÜÇ N., 1998, Beşeri Coğrafya –İnsan Kültür- Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul. GÜRTAN Kenan, 1969, Demografik Analiz Yöntemleri, İ.Ü. Yay. 1479, İstanbul. Yardımcı Kaynaklar: MENDENHALL - OTT.,1990, Understanding Statistics, PWS-KENT Publ., Boston. BAŞOL Koray, 1989, Demografi, İhlas Matbaacılık, İzmir. D.İ.E., 2003, Türkiye İstatistikleri, Ankara. TÜİK, 2008-1014, Türkiye İstatistikleri, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Uygulama/Pratik14228
Seminer12020
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma21020
Rapor2714
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ145      4   4
ÖÇ2 454  4555 4 
ÖÇ35 5434 5 454 
ÖÇ434  4 545 544
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr