Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703003202014SİYASAL COĞRAFYA-IISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Özellikle Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile yeniden şekillenen dünya düzeni, ortaya çıkan jeopolitik boşluk alanları ve “Yeni Dünya Düzeni” içinde Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren ve/veya Türkiye’nin ilgi alanına giren yeni coğrafyaların incelenmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1“Yeni Dünya Düzeni”nin kavranması bu düzen içinde Türkiye’nin konumunun kavranması
2Türkiye’nin ilgi alanına giren yeni coğrafyaların belirlenmesi
3Türkiye’nin ilgi alanına giren yeni coğrafyalarda Türkiye’nin kazançları ve bu alanlardaki avantaj ve dezavantajların kavranması
4Oluşan “Yeni Dünya Düzeni” içinde Türkiye’nin konumu arasında ilişki becerisini kazanmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
En basit sözcüklerle siyasi coğrafya, mekanın politik örgütlenişinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bu ders, ilişki içindeki iki temel faktörün incelenmesi yoluyla Siyasi Coğrafya alanına bir giriş yapmaktadır: Mekansal konum ve politik karar alma. Bu ilişkileri incelemek amacıyla, küreselden ulusala ve yerele, pek çok ölçek ele alınacaktır. Ders, pek çok anahtar konuya tarihsel bir bakış açısı katarak zamanın önemi üzerinde de durmaktadır. Ele alınacak konulardan bazıları şunlardır: Jeopolitik, Devlet topraklarının ve sınırlarının gelişimi, hükümetlerin rolü, toprak iddialarının değerlendirilmesi ve bölgesel ve yerel ölçekteki siyasi etkinliklerin karmaşıklığı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1OryantasyonAnlatım
2Yeni Dünya Düzen IAnlatım
3Yeni Dünya Düzeni IIAnlatım
4Balkanlar ve Türkiye İlişkileriAnlatım
5Balkanlarda sorunlu alanlar (Bosna – Hersek, Kosova, Sancak)Anlatım
6Balkanlada sorunlu alanlar (Batı Trakya – Ege)Anlatım
7Kıbrıs sorunuAnlatım
8Kafkasya Anlatım
9Azerbaycan – Ermenistan ilişkileri ve sorunlarAnlatım
10Türkiye – Ermenistan ilişkileriAnlatım
11Orta asya Türk CumhuriyetleriAnlatım
12VizeYazılı
13Orta Asya’da yeni jeopolitik eğilimler (Şanghay beşlisi)Anlatım
14İsrail Filistin sorunuAnlatım
15Genel değerlendime ve tartışmaAnlatım
16FinalYazılı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
HUNTINGTON, S., 2006, Medeniyetler Çatışması, Vadi Yayınları BRZEZINSKI, Z., 2005, Büyük Satranç Tahtası, İnkılap Kitabevi DONNAN, H., WILSON, T.M., 2002, Sınırlar – Ulus Devletin Uçları, Ütopya Yayınları ARI, T., 2008, Uluslararasi İlişkiler Teorileri, MKM yayınları AĞAOĞULLARI, M.A., 2006, Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi FOUSKAS. V., 2004, Balkanlar Ortadoğu Kafkasya – Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları ANDERSON, B., 2009, Hayali Cemaatler – Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, Metis Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama21224
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15533   4  3  
ÖÇ25533   4  3  
ÖÇ35533   4  3  
ÖÇ43354   4  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr