Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703004192014İÇ ANADOLU BÖLGESİ Seçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin İç Anadolu bölgesinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafyasını tanımalarını, bölge içindeki farklılıkları nedenleriyle kavrayarak sonuçlarını açıklayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şevket IŞIK
Öğrenme Çıktıları
1. İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırlarını morfoloji, bitki örtüsü iklim açısından değerlendirebilme
2Bölgenin Fiziki coğrafya unsurlarını tanıyabilme
3. Bölgenin Beşeri coğrafya unsurlarını tanıma
4Bölge içindeki coğrafi unsurlar arasındaki ilişkileri ve sonuçlarını geniş bir açıdan bakarak yorumlayabilme
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
* İç Anadolu Bölgesi’nin Coğrafi sınırları, bölümler ve genel özellikleri * İç Anadolu Bölgesi’nin fiziki coğrafyası * İç Anadolu Bölgesi’nin beşeri ve iktisadi özellikleri. * Ankara’nın başkentlik süreci ve yarattığı değişimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi sınırları Anlatım
2İç Anadolu Bölgesi’nin yapı ve yüzey şekilleriAnlatım
3Bölgenin iklim özellikleri ve bölge içi farklarAnlatım
4Doğal bitki örtüsüAnlatım
5Hidrografik özelliklerAnlatım
6nüfus artışı ve bölge içi farklar Anlatım
7Kentsel ve kırsal nüfusAnlatım
8Ankara’nın başkent olma süreci ile bölgesel ve ülke bütününde yarattığı değişimlerAnlatım
9Arasınav (Vize)
10Göçler ve başlıca çekim alanlarıAnlatım
11Dia GösterimiAnlatım
12Nüfusun coğrafi dağılışı ve rol oynayan faktörlerAnlatım
13Tarımsal faaliyetler ve coğrafyanın rolüAnlatım
14Sanayi faaliyetlerinin dağılışı, başlıca sanayi kentleri ve sanayileşme süreçleri Anlatım
15Turizm çekicilikleriAnlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
YAZICI, Hakkı (2002). İç Anadolu Bölgesi Coğrafyası. Nobel Yayıcılık, Ankara. ÖZGÜR, E.Murat (1995) “Türkiye’deki iç göçlerde Ankara ilinin yeri”.Ankara Üniv. Türkiye Coğrafyası Dergisi Sayı: 4. EMİROĞLU, Mecdi (1975) “Ihlara vadisi”. Ankara Üniv. DTCF Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı 7. LOUIS, Herbert (1943) “İç Anadolu ve coğrafi hudutları”. Türk Coğrafya Dergisi Sayı 1. SÜR, Özdoğan (1972). Türkiye’nin özellikle İç Anadolu’nun genç volkanik alanlarının jeomorfolojisi. 1972, Ankara Üniv. DTCF Yayınları. ELİBÜYÜK, Mesut / YILMAZ, Erkan (2010): “Türkiye’nin Coğrafi Bölge ve Bölümlerine Göre Yükselti Basamakları ve Eğim Grupları”. Coğrafi Bilimler Dergisi Cilt 8 sayı 1, s.27-55 IŞIK, Şevket (2005): “Türkiye'de kentleşme ve kentleşme modelleri”. Ege Coğrafya Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2, s. 57-72. IŞIK, Şevket (2000): “Türkiye'de sanayi faaliyetlerinin dağılışında meydana gelen değişmeler (1982-1996)”. Ege Coğrafya Dergisi, sayı: 11, s. 111-130. İzmir YÜCEŞAHİN, M. / BAYAR, R. / ÖZGÜR, E.M. (2004): “Türkiye’de şehirleşmenin mekansal dağılışı ve değişimi”. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2004, 2 (1), 23-39. BAYAR, Rüya (2004): “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’nin arazi bölünüşü ve tarım alanlarındaki değişmeler” Coğrafi Bilimler Dergisi, 2 (1), 41-55
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma6530
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ133       2   
ÖÇ25       445  
ÖÇ34       5553 
ÖÇ443      5553 
ÖÇ5             
ÖÇ6             
ÖÇ7             
ÖÇ8             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr