Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707004302002SAĞLIK PSİKOLOJİSİSeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Dersin amacı, sağlık psikolojisinin ne olduğunu tanıma ve anlama, sağlık psikolojisinin temel özellikleri ve temel kuramsal yaklaşımlarının öğrenilmesi ve tartışılması, öğrencilerin sağlık psikolojisi bakış açısı geliştirmesi ve çeşitli tıbbi rahatsızlıklara sahip bireylerle çalışırken kullanabilecekleri temel beceriler hakkında fikir sahibi olmalarıdır. Söz konusu derste başarılı olan öğrencilerin sağlık alanındaki temel kavramlar ile yaklaşımlara hakim olması, kuramlar arasında karşılaştırma yapabilme becerisine sahip olması beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Başak DURDU AKGÜN
Öğrenme Çıktıları
1Sağlık psikolojisini tanımak ve anlamak
2Sağlık psikolojisindeki kuramsal yaklaşımları anlamak ve tartışabilmek
3Farklı tıbbi rahatsızlıkların bireyin psikolojisi üzerindeki etkisini tanıyabilmek
4Farklı tıbbi rahatsızlıklara bağlı gelişebilecek ruhsal rahatsızlıklara dair koruyucu, önleyici ve tedavi edici çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
5Sağlık psikolojisi alanındaki güncel çalışmaları takip etmek, bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yoktur.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yoktur
Dersin İçeriği
Sağlık Psikolojisi Temel Kavramlar, Psikolojik faktörlerin sağlık üzerindeki etkisi, Stres, Yaşam biçimlerinin sağlık üzerine etkisi ( sigara, alkol, yeme davranışı vb.), Sağlık davranışları, Hastalık Davranışları, Sağlık Kuramları, Özel Hasta Grupları (Kanser, Böbrek Yetmezliği, İnme/Beyin hasarı)ile çalışma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma
2Sağlık Psikolojisine Giriş
3Sağlık, hastalık, hastaların hastalıkları algılayış biçimleri ve temel sağlık inançları kuramlarına giriş
4Sağlık Psikolojisine İlişkin Temel Kuram ve Teorilerin Detaylı Ele Alınması
5 Sağlık İnançları,Davranışları ve Davranış Değiştirme
6Stres nedir? Stres ve hastalık ilişkisi
7HIV ve Kanser: hastalık sürecinde psikoloji
8Ara Sınav
9Kronik Ağrı, Ağrıya ilişkin kuramlar ve plasebo etkisi
10Kronik böbrek yetmezliği hastaları ile çalışma
11İnme, Beyin hasarı, Nörolojik Rahatsızlığı olan Hastalarla Çalışma
12Kronik Rahatsızlıklarda Hasta ve Tedavi Ekibi İlişkisi
13Hastalıklarda Sosyal Destek Grupları
14Bağımlılık kavramının sağlık psikolojisi ve kuramları açısından ele alınması
15Yeme Bozukluklarının Sağlık Psikolojisi ve kuramları açısından ele alınması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brannon, L., Feist, J., & Updegraff, J. A. (2013). Health psychology: An introduction to behavior and health. Cengage Learning. Ogden N. Sağlık Psikolojisi (G. Dirik, Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2016: 1-14
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yoktur
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav25250
Final Sınavı30390
Rapor Sunma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1553333333333333
ÖÇ2333444444444444
ÖÇ3222224555555555
ÖÇ4333333344444444
ÖÇ5334455555555444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr