Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10720702T11354KİŞİLİK KURAMLARINA YENİ YAKLAŞIMLARSeçmeli366
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; insan kişiliğinin doğası, işleyişi, insan davranışını etkileyen faktörler, kişiliğin değerlendirilmesi, psikopatolojinin gelişimi konularına hümanist/varoluşçu kuramsal bakışlarını ve faktör yaklaşımını tanıyacaklar ve verilen vakaların davranışlarını bu yaklaşımlar çerçevesinde açıklayabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Serap Tekinsav Sütcü
Öğrenme Çıktıları
1Farklı kuramsal yaklaşımların kişiliğe bakışını tanıma
2Farklı kuramları kişiliğin doğası, işleyişi, kökeni ve psikopatolojiye bakışları açılarından birbirleriyle karşılaştırabilme
3Kendisinin ve diğer insanların kişiliğinin doğasını ve kökenlerini açıklayabilme
4Kuramları bilimsel ilkeler doğrultusunda eleştirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında Fromm ve kişilik kuramı, Maslow ve bütüncül dinamik kuram, Rogers ve benlik kuramı, Berne ve Transaksiyonel analiz, varoluşçu psikoloji, Allport ve Ayırıcı Özellik yaklaşımı, Cattell ve Eysenck'in faktör kuramları, Murray ve Personoloji kuramı üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar, öğretme ve değerlendirme yöntemleri Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Fromm ve yaklaşımıOkuma [Geçtan (2008); Hall (1998) ilgili bölüm]
3Fromm ve yaklaşımıOkuma (Fromm, 1993)
4Maslow ve Bütüncül dinamik kuramOkuma [Feist, (1990); Yazgan İnanç ve Yelikaya(2018) ilgili bölüm]
5Rogers ve Benlik kuramıOkuma [Feist, (1990); Hall, (1998) ilgili bölüm]
6Rogers ve Benlik kuramı
7Berne ve Transaksiyonel AnalizOkuma (Steward& Joines)
8Berne ve Transaksiyonel Analiz (devam)Okuma (Berne, 2001)
9Ara sınav
10Varoluşçu Psikoloji: Binswanger, Boss, Frankl, YalomOkuma [Feist (1990) ilgili bölüm; Gençtan (2008)]
11Ayırıcı özellik kuramıOkuma [Feist (1990) ve Yazgan İnanç ve Yelikaya(2018) ilgili bölüm]
12Faktör kuramları; Catell ve Eysenck Okuma [Feist, (1990) Yazgan İnanç ve Yelikaya(2018) ilgili bölüm]
13Murray ve personoloji kuramı
14Vaka tartışmaları
15Tartışma: Kuramlara eleştirel bakış. Derse ilişkin geribildirim
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Geçtan, E. (2008). Psikanaliz ve Sonrası. Metis yayınları Yazgan İnanç, B. ve Yerlikaya, E.E. (2018). Kişilik Kuramları. Pegem Akademi Hall, C. (1998). Theories of Personality. New York: John Wiley & Sons Feist, J. (1990) Theories of Personality. Fort Worth : Holt, Rinehort and Winston Fromm, E. (1993). İnsanda Yıkıcılığın kökenleri. Payel yayınevi Fromm, E. (1999). Özgürlükten Kaçış. Öteki yayınevi Steward, I. & Joines, V. (2017) Günümüzde TA: Transaksiyonel analize Yeni bir Giriş. Eksi yayınları Berne, E. (2001) Hayat Denen Oyun. Kariyer yayınları Hasanoğlu, A. (2005). Ludwig Binswanger ve Daseinanaliz, Yeni sempozyum, 43(3), 101-106
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma8540
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14684
Okuma10110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ11142        3 3
ÖÇ2  43         3 
ÖÇ3  5         33 
ÖÇ44 3     4   3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr