Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
701002532012MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİRSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının tarihi gelişiminin yorumlanabilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Fazıl GÖKÇEK
Öğrenme Çıktıları
1Cumhuriyet Devri Türk edebiyatının temel kavramlarının bilgisi
2Cumhuriyet Devri Türk edebiyatı tarihinin tasnifi bilgisini yazma / söyleme
3Memleketçi edebiyat anlayışının temel eğilimlerini anlayabilme
4Toplumcu gerçekçi şiir anlayışının temel eğilimlerini açıklayabilme
5Cumhuriyet Devri Türk şiirinde ses ve şekil ilişkisini yorumlayabilme
6Cumhuriyet Devri Türk şiirinde gazete ve dergiciliğin edebiyat üzerindeki etkisini açıklayabilme
7Metin merkezli çalışmaların şiir tahlillerindeki önemini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Temel Kavramlar- Memleketçi Şiir Anlayışının Doğuşu- İdeolojilerin Şiire Etkisi- Güneş-Dil Teorisi- Garip Topluluğu- II. Yeni- Akımlar ve Dergicilik- Şiirde Gelenek- Türk edebiyatında postmodern eğilimlerin şiire etkisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin gerekçesi ve Türk edebiyatı tarihindeki önemi - Dersin kural ve gerekleriDers içeriğinin incelenmesi
2Tarihçe, panorama ve belli başlı özelliklerOkuma: Metin sorunları üzerinde yorumlama ve çözümleme çalışmaları. Okuma: 281-237, Ö. Faruk Huyugüzel, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli Kültürdür’, KBY., Ankara 2002.,
3Memleketçi Edebiyatın doğuşu ve Faruk Nafiz ÇamlıbelOkuma: 302-307., Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2
41923-1940 Dönemi’nde şiirde bireyci eğilimler ve bağımsız şairlerden Nazım HikmetOkuma: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
5Nazım Hikmet’in seçme şiirlerinin tahliliOkuma: Hasret, Bence Sen de Şimdi Herkes Gibisin, Gözlerin, Sevgilim
6Ara Sınav
7Necip Fazıl’n “Poetika”sının tahliliOkuma: 13-20., Necip Fazıl Kısakürek, Çile, “Şiirlerim ve Şairliğim, YKY.
8Necip Fazıl’ın seçme şiirlerinin tahliliOkuma: Necip Fazıl Kısakürek, Çile,YKY., “Sakarya Türküsü”, “Muhasebe”, “Destan”, “Otel Odaları”, “Beklenen”, “Bekleyen”, “Takvimdeki Deniz”,
9Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ne İçindeyim Zamanın”, “Yavaş Yavaş Aydınlanan” “Her Şey Yerli Yerinde” şiirlerinin tahliliOkuma: Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Haz. İnci Enginün, Dergah Yay.
10Orhan Veli Kanık ve Garip topluluğunun özellikleriOkuma: 129-140., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
11Nazım Hikmet’ten sonra Toplumcu-Gerçekçi Şairler, Hisar Şairleri ve Attila İlhanOkuma: Geçgel Hulusi, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yay., Ankara 2006.
12Fazıl hüsnü Dağlarca ve “Epeski” şiiriOkuma: 1158-172., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
13II. Yeni ŞiiriOkuma: Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001.
14Behçet Necatigil’in şiirlerinde Söz sanatlarıOkuma: 433-441., Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, Dergah Yay.
15Sezai Karakoç’un şiirlerinde gelenekOkuma: Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları I-II-III, Diriliş Yay.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aktaş, Şerif. “Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, Ankara: 1992, s. 503-547. Bezirci, Asım. İkinci Yeni Olayı, İstanbul: 1974. Doğan, Mehmet H., Yüzyılın Türk Şiiri (1900-2000), İstanbul: 2002. Enginün, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: 2001. Enginün, İnci, “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı”, Türkler, Ankara: 2002, s. 107-141. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Türk Edebiyatı I-II, Ankara: 1981-1982. Kaplan, Mehmet, Enginün İ., Kerman Z., Birinci N., Uçman A., Atatürk Devri Fikir Hayatı I-II, Ankara: 1981. Kaplan, Mehmet, Şiir Tahlilleri I-II, İstanbul: 1981, 2000. Kurdakul, Şükran, Çağdaş Türk Edebiyatı, 2 c., İstanbul: 1986. Mutluay, Rauf, 50 Yılın Türk Edebiyatı, İstanbul: 1973. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, İstanbul: 1970. Necatigil, Behçet, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, (Yayına haz. Hilmi Yavuz-Enver Ercan), 19.b., İstanbul: 2000. Oktay, Ahmet, “Eleştiri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, c. 13, Ankara: 1983, s. 639-648. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı (1923-1950), Ankara: 1993. Özel, İsmet, “Şiir”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 631-638. Özkırımlı, Atilla, “Ana Hatlarıyla Edebiyat”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Ankara: 1983, c. 13, s. 579-606. Sazyek, Hakan, Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi, Ankara: 1999. Tanpınar, Ahmet Hamdi, Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul: 1995. Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2 c., İstanbul: 2001. Türk Şiiri Özel Sayısı IV. Çağdaş Türk Şiiri, Türk Dili, nr. 481-482, Ocak-Şubat 1992. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 8 c., İstanbul 1977-1998. Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1983-1997. Türk Şiiri Özel Sayısı, Hece, nr. 53-55, Mayıs-Temmuz 2001. Varlık Yıllığı 1961-1987. Necdet, Ahmet, Modern Türk Şiiri, Broy Yayınları, İstanbul, 1993. Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, MEB, İstanbul, 1997. Geçer, İlhan, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiiri, KTBY, Ankara, 1987. Güzel Yazılar Dizisi 8, Şiirler, TDK Yay., Ankara, 1997. Celal, Metin, Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1998. Aksan, Doğan, Şiir Dili ve Türk Şiir Dili, İstanbul, Be-Ta Sam Yayınları Banarlı, Nihat Sami, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Han Duvarları, İstanbul, 1995. Dilçin, Cem, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara TDK Yayınları, 1983. H. Doğan, Mehmet, Yüzyılın Türk Şiiri,(1900-2000), c. 1., İstanbul, Yapı Kredi Yay., 2001. Ayhan, Ece, Şiirin Bir Altın Çağı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1983.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama122
Rapor Sunma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
ÖÇ6               
ÖÇ7               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr