Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707002512016İSTATİSTİK UYGULAMALARISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, parametrik ve non-parametrik hipotez testlerini kavratmaktır. Ders kuramsal ve SPSS uygulamaları ile sürdürülecektir. Dersin sonunda öğrencilerin temel istatistiksel hipotez testlerini gerçek veriler üzerinde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Mediha Korkmaz
Öğrenme Çıktıları
11. Psikolojik istatistikte yer alan temel kavramları anlayabilme.
22. Hipotez test etmenin aşamalarının kavramsal ve sayısal olarak öğrenebilme.
33. SSPS programıyla veriye doğru bir biçimde uygun istatistiksel tekniği uygulayabilme.
44. Psikolojik verilerin analizinde elde edilen bulguları doğru bir biçimde yorumlayabilme.
55. İstatistiksel analizleri ve sonuçları anlaşılır biçimde, APA formatına uygun hem yazılı hem de sözel olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
İstatistiğe Giriş I ve II derslerinden başarılı ve en az CC almış olmak. SPSS programını kullanıyor olmak.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu derste iki ve çok yönlü varyans analizleri, tekrarlı ölçümler için anova, Mix desen anova, Mann-Whitney U-testi, Wilcoxon İşaret testi, Kruskal varyans analizi, Friedman test, gibi temel konular işlenecektir..
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı:Kapsamı, önemi ve kurallar
2İlişkisiz örneklemler için İki yönlü varyans analiziAnlatım (Dancey&Reidy, syf:321-341)
3Etkileşim ve grafik yorumuAnlatım (Dancey&Reidy, syf: 321-341)
4İlişkisiz örneklemler için İki yönlü varyans analiziSPSS2 te uygulama ve analiz
5Bağımlı Ölçümler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi Anlatım (Dancey&Reidy, syf: 348-355)
6Bağımlı Ölçümler İçin Tek Yönlü Varyans AnaliziSPSS'te uygulama ve analiz
7Karışık Ölçümler İçin İki-Faktörlü Varyans AnaliziAnlatım (Dancey& Reidy; syf:358-365)
8Karışık Ölçümler İçin İki-Faktörlü Varyans AnaliziUygulama (Dancey&Reidy; syf:358-365)
9 Ara sınav
10Nonparametrik dağılımlar, ranklarAnlatım ve uygulama Dancey&Reidy; chap.16 Büyüköztürk, syf-139-149
11Mann-Whitney U-testiAnlatım ve uygulama ; Büyüköztürk, syf-139-149
12Wilcoxon işaret testiAnlatım ve uygulama;Büyüköztürk, syf-156-160
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları Ve Yorum.(Pegem Akademi Yayıncılık) Dancey,C.P, Reidy,J. (2004). Statistics without maths for psychology. 3th Ed. London: Pearson Education Limited.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr