Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707003612016ÇOCUK VE ERGEN PSİKOPATOLOJİSİSeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrenciye, klinik uygulamaları sırasında karşılaşacakları çocuk ve ergen ruhsal bozukluklarının neler olduğunu tanıtmaktır. Ele alınan her bozukluk, gelişimsel faktörler, tanıya ilişkin konular, kuramsal görüşler, etiyoloji ve tedavi üzerinde odaklanılarak gözden geçirilir. Her bir bozukluğun klinik belirtileri ve gelişim öyküsü vaka örnekleri üzerinde tartışılarak açıklanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Oya Sorias
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ruhsal Bozuklukların Tanı ve Sınıflandırılması; Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları; Zeka Geriliği ve Bilişsel İşlev Bozuklukları; Yaygın Gelişimsel Bozukluklar; Motor Beceri, İletişim ve Tik Bozuklukları; Dışa Atım Bozuklukları, Anksiyete ve Duygu Durum Bozuklukları; Yeme Bozuklukları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Çuhadaroğlu Çetin, F. ve ark. (2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Yardımcı Kitaplar: Ercan, E.S. ve Aydın, C. (1999). Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu. İstanbul: Gendaş. Fauman, M.A. (1994). Study Guide to DSM-IV. America Psychiatric Pres. Davison G. C.& Neale J. M. (2004). Anormal Psikolojisi . (Çev. Ed. İhsan Dağ). Türk Psikololglar Derneği Yayınları. Oltmans T. F., Neale J. M. & Davison G. C. ( 2003). Anormal Davranışlar Psikolojisinde Vak’a Çalışmaları. (Çev. Ed. İhsan Dağ). Türk Psikololglar Derneği Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
İsteğe bağlı. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler yaz aylarında Ege ya da Dokuz Eylül Tıp Fakültesinin Çocuk Psikiyatrisi kliniklerinde izin verilen aktivitelere (görüşme ve test uygulamaları)
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr