Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707003652016YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımında yetişkinlik ve yaşlılık kuramlarının ve yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çengelci Özekes
Öğrenme Çıktıları
1Yetişkinlik ve yaşlılık ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Yetişkinlik ve yaşlılık ile ilgili kuramları anlayabilme
3Yaşlılığın yaşam boyu gelişim psikolojisi içinde tarihçesini kavrayabilme
4Yaşlılıkta gözlenen fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel değişimleri tanıyabilme
5Toplumsal yapı içinde yaşlının yer ve önemini anlayabilme
6Yaşlılıkta karşılaşılan sorunlarla bir psikolog olarak baş edebilme
7Belli bir konuda kütüphane ve internet araştırması yapabilme
8Araştırma yaptığı konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme
9Yaşlı kurumlarında çalışan psikologun görevlerini anlayabilme
10Eleştirel ve analitik olarak düşünebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında incelenen konular, yetişkinlik ve yaşlılık kuramları, yetişkinlikle başlayan ve yaşlılıkta devam eden fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel yaşam değişimleri, orta yaş krizi ve bunun sosyal ve duygusal yansımalarıdır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar
2Yaşlılık Nedir? Nasıl Tanımlanır?
3Yetişkinlikte Toplumsal Yaşam ve Orta Yaş Krizi
4Yaşlılıkta Görülen Fiziksel ve Fizyolojik Değişimler
5Yaşlılıkta Görülen Zihinsel Değişimler
6Yaşlılıkta Psikolojik ve Kognitif Hastalıklar
7Yaşlılıkta Görülen Kişilik Değişimleri
8Ara sınav
9Yaşlılıkta Görülen Toplumsal Değişmeler
10Yaşlılık ve Gündelik Hayat
11Yetişkinlik ve Yaşlılıkta Cinsellik
12Yaşlılık ve Aile
13Türkiye’de ve Dünyada Yaşlılara Götürülen Hizmetler
14Yaşlılık ve Ölüm
15Konuk Ağırlama
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Artisco,D.,Cervone,A.,& Pezzutti, L.(2003).Perceived self-efficacy and everday problem solving among young and older adults. Psychology and Aging. V(18),No.1,68-79. 2.Birren, J.E., Renner, V.J. (1977) Research on the psychology of aging: Principles and experimentation. In. J.E. Birren ., K.W. Schaie (eds) Handbook of the Psychology of Aging (syf 3-38). New York: Van Nostrand Reinhold. 3.Birren, J.E., Schaie, K.W.(1990) Handbook of the Psychology of Aging. New York: Academic Press,Inc. 4.Birren, J. E.& Sloone, B. R. ( 1980). Handbook of Mental Health and Aging. (P: 422-943) 5.Botwinick, J. (1984) Aging and Behavior. New York: Springer Pub. Company 6.Cavanaugh, C. J. (1990). Adult Development and Aging.(P: 465-495) 7.Çengelci,B. Yaşlılık Psikolojisi Ders Notları. 8.Gander.J.M.&Gardiner,W, H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yay.Haz.: Bekir Onur. İmge Kitabevi.Ankara. 9.Hultsch, D. F.& Deutsch, F. (1981). Development and Aging,A Life-span Perspective. 10.İmamoğlu. E. O.& Kılıç N. (1999)A Social Psychological Comparison of the Turkish Elderly Residing at High or Low Quality Institutions. Journal of Environmental Psychology (1999) 19, 231-242 11.Onur, B. ( 1986). Gelişim Psikolojisi- Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara : V Yayınları. 12.Özekes M.( 2006) Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin BellekPerformansları Üzerindeki Etkisi1 Ege Eğitim Dergisi (7) 2: 27–41 13.Özekes. M. (1996) Gençler ve yaşlılar arasında görülen bellek farklılıkları. Yayınlanmamış Doktora tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14.Palabıyıkoğlu, R., Haran, S., Yücat, T. ve Köse, K. (1992) “Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu”, Kriz Dergisi, C. 1, S. 1, s. 26-31. 15.Rosow, İ. (1974). Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press. 16.Thompson,D, Çengelci, B., Özekes, M. (1998). The effect of age, visual short-term memory and performance on a familiar task: A turkish sample. Experimental Aging Research. 25, 169-174. 17.Zarit ,S. (1983) Aging and Mental Disorder: Psychological Approaches to Assessment and Treatment. New York: The Free Pres.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı133
Derse Katılım11616
Soru-Yanıt12020
Gözlem11515
Rapor Hazırlama11515
Bireysel Çalışma11515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1543233354435355
ÖÇ2543233354435355
ÖÇ3543233354445355
ÖÇ4543233454445355
ÖÇ5544234455344355
ÖÇ6443444455444355
ÖÇ7443444455344354
ÖÇ8443554455344344
ÖÇ9553543454344355
ÖÇ10543444444343444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr