Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707003652016YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİSeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı yaşam boyu gelişim yaklaşımında yetişkinlik ve yaşlılık kuramlarının ve yaşanan değişimlerin ayrıntılarıyla tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Banu Çengelci Özekes
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında incelenen konular, yetişkinlik ve yaşlılık kuramları, yetişkinlikle başlayan ve yaşlılıkta devam eden fizyolojik, duygusal, sosyal, zihinsel ve cinsel yaşam değişimleri, orta yaş krizi ve bunun sosyal ve duygusal yansımalarıdır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Artisco,D.,Cervone,A.,& Pezzutti, L.(2003).Perceived self-efficacy and everday problem solving among young and older adults. Psychology and Aging. V(18),No.1,68-79. 2.Birren, J.E., Renner, V.J. (1977) Research on the psychology of aging: Principles and experimentation. In. J.E. Birren ., K.W. Schaie (eds) Handbook of the Psychology of Aging (syf 3-38). New York: Van Nostrand Reinhold. 3.Birren, J.E., Schaie, K.W.(1990) Handbook of the Psychology of Aging. New York: Academic Press,Inc. 4.Birren, J. E.& Sloone, B. R. ( 1980). Handbook of Mental Health and Aging. (P: 422-943) 5.Botwinick, J. (1984) Aging and Behavior. New York: Springer Pub. Company 6.Cavanaugh, C. J. (1990). Adult Development and Aging.(P: 465-495) 7.Çengelci,B. Yaşlılık Psikolojisi Ders Notları. 8.Gander.J.M.&Gardiner,W, H. (1993). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yay.Haz.: Bekir Onur. İmge Kitabevi.Ankara. 9.Hultsch, D. F.& Deutsch, F. (1981). Development and Aging,A Life-span Perspective. 10.İmamoğlu. E. O.& Kılıç N. (1999)A Social Psychological Comparison of the Turkish Elderly Residing at High or Low Quality Institutions. Journal of Environmental Psychology (1999) 19, 231-242 11.Onur, B. ( 1986). Gelişim Psikolojisi- Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. Ankara : V Yayınları. 12.Özekes M.( 2006) Yaşlıların Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin BellekPerformansları Üzerindeki Etkisi1 Ege Eğitim Dergisi (7) 2: 27–41 13.Özekes. M. (1996) Gençler ve yaşlılar arasında görülen bellek farklılıkları. Yayınlanmamış Doktora tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü. 14.Palabıyıkoğlu, R., Haran, S., Yücat, T. ve Köse, K. (1992) “Yaşlılarda Depresyon ve Yaşam Doyumu”, Kriz Dergisi, C. 1, S. 1, s. 26-31. 15.Rosow, İ. (1974). Socialization to Old Age. Berkeley: University of California Press. 16.Thompson,D, Çengelci, B., Özekes, M. (1998). The effect of age, visual short-term memory and performance on a familiar task: A turkish sample. Experimental Aging Research. 25, 169-174. 17.Zarit ,S. (1983) Aging and Mental Disorder: Psychological Approaches to Assessment and Treatment. New York: The Free Pres.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr