Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707004642016FUNDEMENTAL TEXTS OF PSYCHOLOGYSeçmeli486
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji alt alanlarında yazılmış ve alanlarına yön veren önemli ve temel kabul edilebilecek çeşitli metinlerle öğrencileri tanıştırmak, bunları okuma, anlama, özetleme ve bunlar hakkında tartışabilmelerini sağlamaktır. Psikoloji eğitimi boyunca karşılaştığı kavramları ele alan bu metinlerin önemini kavraması ve bunları eğitimi boyunca edindiği bilgilerle kıyaslayabilmesini de sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Psikolojinin belli başlı kavram ve olgularını içeren İngilizce metinleri okuma, anlama, özetleme, tartışma ve sunabilmek
2Ele alınan metinlerin psikoloji bilimi açısından rolü ve önemini kavrayabilmek ve kıyaslayabilmek
3 Psikolojinin belli başlı kavram ve olguları hakkında dönem boyunca okuduğu metinler ışığında İngilizce yazılı rapor hazırlayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Psikolojide araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, düşünme ve dil alanlarında yazılmış önemli metinler okunacak, bunlar hakkında sunumlar gerçekleştirilecek ve sınıf içinde bunlar hakkında tartışmalar yapılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriğinin incelenmesi
2Araştırma YöntemleriOkuma (William James-the Principle of Psychology - Chap. 1)
3Gelişim PsikolojisiOkuma (Judith Rich Harris and the “Nurture Assumption”)
4Sosyal PsikolojiOkuma (Zimbardo’s The Stanford Prison Experiment)
5Deneysel PsikolojiOkuma (Loftus’s False Memories )
6Sınıf TartışmasıQuiz #1
7Deneysel PsikolojiOkuma (Baddeley’s Working Memory Model )
8Deneysel PsikolojiOkuma (Gardner- Mind’s New Science- Chap. 6)
9Ara Sınav
10Dil ve DüşünceOkuma (Steven Pinker- the Language Instinct- Chap. 13)
11Dil ve DüşünceOkuma (Lev S. Vygotsky- Mind in Society- Chap. 4)
12Sınıf TartışmasıQuiz #2
13Araştırma YöntemleriOkuma (Makale: Libet’s Challenge to Free Will )
14Araştırma YöntemleriOkuma (Open Science Collaboration-Reproducibility Problem)
15Derleme ve Ders özeti
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders içeriğinde referans verilen çeşitli makaleler ve kitap bölümleri.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama1012120
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma166
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)180
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1      5 45 5   
ÖÇ24      345 5   
ÖÇ3      5  5 5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr