Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
70200259201919.YÜZYIL DÜNYA TARİHİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin ana amacı, 19. yüzyıl boyunca büyük güçler olarak ortaya çıkan devletlerin dünya siyasi tarihini nasıl şekillendirdiğinin kavranmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma.
3Büyük güçler tarafından izlenen sömürgecilik politikalarını açıklayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Büyük güçlerin dünya siyasi tarihini şekillendirme süreci.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve işleniş esaslarıDerse giriş
2Fransız devrimi sonrası Napolyon SavaşlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Viyana Kongresi ve Viyana SitemiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Avrupa’da 1830 ve 1848 ihtilalleri ve sonuçlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Çin’in Sömürgeleştirilme SüreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Hindistan’ın Sömürgeleştirilme SüreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7A.B.D-İngiltere Savaşı ve Monroe DoktriniTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Amerikan İç SavaşıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Ara sınav
10İtalya ve Almanya’nın Birliğini SağlamasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11ABD’nin Ekonomik açıdan Büyümesi ve EmperyalizmiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Japon ModernleşmesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13Çin’de Boksör İsyanı, Çin-Fransa (1883-1885) ve Çin-Japon (1894-1895) SavaşlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Almanya Öncülüğünde İttifak AntlaşmasıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Afrika’da Emperyalist Mücadele: Boer Savaşları, Faşoda Krizi ve Omdurman MuharebesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul 2015. 2- J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2017. 3- Harry G. Gelber, MÖ 1100’den Günümüze Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 4- Charles Holcombe, Doğu Asya Tarihi, Çin, Japonya, Kore, Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016. 5- Niall Ferguson, Uygarlık: Batı ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Okuma8324
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
ÖÇ3               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr