Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707004412019EMOTION AND COGNITIONSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı duyguların dikkat, algı, bellek, dil ve karar verme gibi çeşitli bilişsel süreçler üzerindeki etkilerinin güncel literatür çerçevesinde incelenmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Aycan Kapucu
Öğrenme Çıktıları
1Duygunun tanımının ve temel kuramlarının öğrenilmesi.
2Duygu ve biliş çalışmalarında kullanılan yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi.
3Duyguların dikkat, algı, bellek, ve yargı ve karar verme gibi bilişsel süreçler üzerindeki etkileriyle ilgili kavrayış edinilmesi.
4Bilimsel makalelerin sunulması, tartışılması ve eleştirilmesi.
5Duygu ve biliş alanında kullanılan araştırma yöntemlerinin eleştirel değerlendirmesinin yapılması.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ele alınacak konular: duygunun tanımı, araştırma yöntemleri ve kuramları; duygu ve dikkat, duygu ve bellek, spesifik duyguların biliş üzerindeki etkileri, duygu ve dil, duygu ve karar verme, duygu ve bilişsel yaşlanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders içeriğinin incelenmesi
2Duygunun tanımıOkuma-1.Bölüm (Fox, 2008)
3Duygunun ölçümü ve Duyguyu inceleyen çalışmalarda kullanılan yöntemlerOkuma- 2.Bölüm (Fox, 2008)
4Kategorik Duygular ev Boyutsal YaklaşımlarOkuma- 4 ve 5. Bölüm (Fox, 2008)
5Duygu-Biliş EtkileşimiOkuma- Clore & Schiller (2016), Handbook of Emotions
6Duygu ve DikkatOkuma-Reeck & Egner (2015) – Brain Mapping
7Duygu ve DikkatOkuma-Makale
8Vize
9Duygu ve BellekOkuma- Kensinger & Schacter (2016) – Handbook of Emotions
10Duygu ve BellekOkuma-Makale
11Spesifik Duygular ve BellekOkuma- Levine & Pizarro (2008) – Memory and Emotion: Interdisciplinary Perspectives
12Duygu ve Dil
13Duygu ve Karar VermeMakale-Lerner et al. (2015) – Annual Reviews of Psychology
14Duygu ve Karar VermeOkuma-Makale
15Duygu ve YaşlanmaOkuma-Mather & Ponzio (2016) – Handbook of Emotions
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fox, E. (2008). Emotion Science: Cognitive and Neuroscientific Approaches to Understanding Human Emotions. Palgrave Macmillan. Barrett, L. F., Lewis, M., & Haviland-Jones, J. M. (Eds.). (2016). Handbook of emotions. Guilford Publications.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Rapor Hazırlama21530
Rapor Sunma13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1345       4    
ÖÇ2 4  44         
ÖÇ3455    4       
ÖÇ4     54 55 4   
ÖÇ5    4          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr