Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
707004712019ÇOCUK SUÇLULUĞUSeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin çocuk suçluluğu kuramlarını, çocuk suçluluğu ile aile , okul, istismar, medya ilişkisini ve çocuk suçluluğunun önlenmesini anlamalarıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Türkan YILMAZ IRMAK
Öğrenme Çıktıları
1Çocuk suçluluğunun tarihi ve tanımını yapabilme.
2Çocuk suçluluğunu açıklayan psikolojik ve sosyolojik kuramları anlayabilme ve vakalara uygulayabilme.
3Çocuk suçluluğuna bağlamasal açıklamalar getirebilme.
4Çocuk suçluluğuna gelişimsel bir bakış açısı geliştirebilme.
5Adli sistemde suçlu çocuklarla görüşme tekniklerini uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Çocuk Suçluluğu, çocuk suçluluğu kuramları, görüşme teknikleri, çocuk suçluluğunun nedenleri ve önlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Ergenlikte risk alma ve saldırgan davranışlar
3Çocuk suçluluğunu açıklayan sosyolojik kuramlar
4Çocuk suçluluğunu açıklayan psikolojik kuramlar
5Sayılarla çocuk suçluluğu
6Görüşme teknikleri
7İstismar ve çocuk suçluluğu
8
9Okul ve çocuk suçluluğu
10Aile ve çocuk suçluluğu
11Medya ve çocuk suçluluğu
12
13Çocuk suçluluğunu önleme
14Kurumlar Çocuk Mahkemesi Eğitimevi ve Tutukevi
15Yasalar- Çocuk Koruma Yasası
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Aksel, Ş. ve Yılmaz Irmak, T. (2012). Gelişim psikolojisi bakış açısıyla çocuk suçluluğu. İzmir: Ege Üniversitesi Basım Evi 2. Bartollas, C.ve Schmalleger, F. (2017). Çocuk suçluluğu. Ankara: Nobel Yayınları. 3. Adams, J.F. (1995). Ergenliği Anlamak. Ankara: İmge Evi. 4. Akyüz. E. (2000). Çocuğun Hakları ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli eğitim Basım evi 5. Moeller, T.G. (2001). Youth, Aggression and Violence: Psychological Approach. London: Sage Pub. 6. Muncie, J. (2009). Youth and Crime. London: Sage Pub. 7. Ulusal Çocuk ve Suç: UNICEF Nedenler ve Önleme Sempozyumu, Ankara. 8. Polat,O. (2001) Çocuk ve Şiddet. Der Yayınları, İstanbul 9. Siegel, L.J. ve Welsh, B.C. (20087). Juvenile Delinquency: The core 3rd Ed. Thomson Woodswork Pub. 10. Yavuzer, H. (1996). Çocuk ve Suç. İstanbul, Remzi Kitab evi. 11. Akyüz, E. (2000). Çocuğun Hakları ve Güvenliğinin Korunması. Ankara: Milli eğitim Basım evi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Gözlem125
Makale Kritik Etme115
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Gözlem13030
Makale Kritik Etme31957
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12929
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1       4     4 
ÖÇ25              
ÖÇ35      4     3 
ÖÇ45 5    3       
ÖÇ5545            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr