Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002132009ESKİ ÖNASYA MİTOLOJİSİSeçmeli234
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mezopotamya ve Anadolu kültürlerinin mitolojilerini incelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Zafer Derin
Öğrenme Çıktıları
1Mezopotamya’nın tarihsel süreci ve dini inanç sisteminin gelişimi.
2Anadolu Kültürleri ve dini inançları
3Sümer ve Babil Mitosları’nın tek tanrılı dinlere etkisini anlayabilme
4Mezopotamya mitoslarının Anadolu mitoslarına olan etkisini değerlendirebilme
5Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Önasya mitolojisi Mesopotamya kaynaklarından başlanarak incelenmekte , çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere kadar yaradılış ve cezalandırmanın insan düşüncesindeki yeri ve yansımaları, Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallarTanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
1Prehistorik dönemde mitlerAnlatım
2Yakındoğu’da siyasi ve kültürel sürece genel bakış.Anlatım
3Mesopotamya Mitoslarında YaradılışAnlatım
4Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde evrenin yaradılışıAnlatım
5Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde insanın yaradılışıAnlatım
6 Çok tanrılı ve tek tanrılı dinlerde insanın yaradılışıAnlatım
7Ara sınav
8Diğer kültürlerde yaradılışAnlatım
9Hititler’de Hatti kökenli mitoslarAnlatım
10Hititler’de Huri kökenli mitoslarAnlatım
11Hitit mitoslarının Yunan mitoslarına etkisiAnlatım
12Frig MitoslarıAnlatım
13Lidya MitoslarıAnlatım
14Diğer Anadolu MitleriAnlatım
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
S.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. s.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım16348
Proje Hazırlama4312
Proje Sunma236
Seminer144
Bireysel Çalışma10220
Okuma6530
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ122 3222 2 
ÖÇ2222    2 2
ÖÇ333  3 2 2 
ÖÇ42      3 2
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr