Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0714003192013BATI ANADOLU ARKAİK DÖNEM SERAMİĞİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Arkaik dönemde Batı Anadolu bölgesinde üretilen Hellen seramiğinin ana merkezlerindeki seramik stillerinin gelişmesini öğretmek olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Mehmet Nezih Aytaçlar
Öğrenme Çıktıları
1Arkaik dönemde Batı Anadoludaki temel seramik üretim merkezlerini ayırt edebilme.
2Khios seramiğinin gelişimini ve stil evrelerini öğrenebilme.
3Lydia , Aiolis ve Londra Dinosu Grubu seramiğinin gelişimini ve stil evrelerini öğrenebilme.
4Karia ve Doğu Dor seramiğinin gelişimini ve stil evrelerini öğrenebilme.
5Kuzey İonia subgeometrik skyphoslarının tiplerini, gelişimini ve stil evrelerini ayırt edebilme.
6İonia kylikslerinin tiplerini, gelişimini ve stil evrelerini ayırt edebilme.
7Klazomenai siyah-figür seramiğinin ve lahitlerinin gelişimini ve stil evrelerini öğrenebilme.
8Fikellura seramiğinin gelişimini ve stil evrelerini öğrenebilme.
9Kütüphane araştırması ve internette tarama yapabilme.
10Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste Arkaik dönemde Ionia, Aiolis, Karia, Lydia gibi ana seramik üretim merkezlerini belirlemek ve farklı stillerdeki vazoların tanımlanması yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriğinde yer alan farklı seramik formları ve temel bezeme özellikleri, öğrencilerin benzer seramik guruplarını tanımlamalarına olanak vermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş. Batı Anadolu seramik üretim merkezleri
2Aiolis Arkaik SeramiğiCook 1998, 56-58 (okuma)
3Londra Dinosu Grubu Seramiğiİren 2002 (okuma)
4Lydia Arkaik SeramiğiCook 1998, 66; Greeewalt 2010 (okuma)
5Karia Arkaik SeramiğiCook 1998, 63-66; Fazlıoğlu 2009 (okuma)
6Doğu Dor Arkaik SeramiğiCook 1998, 61-63 (okuma)
7Khios Arkaik Seramiği, Yaban Keçisi StiliCook 1998, 46-51, Lemos 1986, 25-51 (okuma)
8Vize
9Khios Arkaik Seramiği, Chalise StilleriCook 1998, 71-76, Lemos 1986, 60-85 (okuma)
10Kuzey İonia subgeometrik skyphoslarıCook 1998, 26-28 (okuma)
11İonia Kyliksleri Cook 1998, 129-131 (okuma)
12Fikellura SeramiğiCook 1933-1934 (okuma)
13Klazomenai siyah-figürSeramiğiCook 1998, 95-107 (okuma)
14Arkaik dönem ticari amphoraları ve bantlı seramikDupont 1998, 142-170 (okuma)
15Klazomenai LahitleriCook 1998, 121-128 (okuma)
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• R.M.Cook ve P. Dupont, East Grek Pottery, London, 1998 • R.M.Cook, Fikellura Pottery, BSA 34, 1933/1934, 1–98 • R.M.Cook, Clazomenian Sarcophagi (Kerameus 3) Mainz, 1981 • Anna A. Lemos, Archaic Chian pottery on Chios, London, 1986 • K. İren, Die Werkstatt des Londoner Dinos: Eine phokäische Werkstatt?, Istanbuler Mitteilungen 52, 165-207, 2002 • C.H. Greeewalt Jr. Lydiaʼda çömlekçilik, Lidyalılar ve Dünyaları / The Lydians and Their World (ed. N. Cahill), İstanbul, 2010, 106-124 • İ. Fazlıoğlu, Damlıboğaz Finds : Inland Carian Archaic Pottery and Related Regions, Die Karer und die Anderen : internationales Kolloquium an der Freien Universität Berlin, 13. bis 15. Oktober 2005, Bonn, 2009, 463-477.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14114
Tartışma10110
Soru-Yanıt10110
Takım/Grup Çalışması212
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma12224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5315
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11212
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ15   4     
ÖÇ24      2  
ÖÇ35   3  2  
ÖÇ44   4 2   
ÖÇ543        
ÖÇ64   4     
ÖÇ743        
ÖÇ84         
ÖÇ94   3     
ÖÇ1022        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr