Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
FSM404GİRİŞİMCİLİK, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA GİRİŞSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında Fikri Mülkiyet Hakları kavramı, türleri ve uygulama süreçleri anlatılmakta olup özellikle patent ve ilgili süreçler, patentin korunma yöntemleri ve ekonomik etkileri incelenerek, girişimcilik faaliyetlerinde bu kavramların nasıl kullanılacağı öğretilmektedir. Dersi alan öğrencilerin başta patent olmak üzer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları süreci, önemi ve yönetilmesi konusunda bilgi ve yetkinlikleri artırılmaktadır. Derslerin tamamında “aktif öğrenme” yöntemleri kullanılarak öğrenciler dersin tamamına aktif bir şekilde katkı vermesi sağlanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersi alan öğrenciler dersin sonunda başta patent olmak üzere tüm fikri mülkiyet hakları sürecini doğru anlama, bu süreci oluşturma ve yönetme becerilerine sahip olacaktır. Özellikle Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Teknoparklarda yer alan şirketlerde Ar-Ge Mühendisi ve Patent Uzmanı olarak çalışmak isteyen öğrencilere fikri mülkiyet hakları konusunda önemli yetkinlikler kazandıracak, ilgili konularda teorik ve uygulama birlikte verileceğinden bu öğrencilerin istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Bununla birlikte teknoloji temelli girişimcilik konusunda bilgi ve becerileri artırılacağından girişimci mezunlar oluşturulması ve bunun sonucunda yeni Start-up’ların kurulması sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tanışma Ve Ders Planı Hakkında Bilgilendirme
2Ar-Ge Ve İnovasyona Giriş: Temel Kavramlar
3Ar-Ge Ve İnovasyon Yönetim
4Fikri Mülkiyet Hakları Genel Tanım Ve Patente Giriş
5Patent Ve Patent Örnekleri Ve Patent Hikâyeleri
6Patent Bilgisi Nasıl Kullanılır?
7Ticari Sır Ve Marka
8Ara Sınav
9Copyright (Eser Hakkı) Ve Endüstriyel Tasarım
10Patent İhlalleri Ve Sonuçları
11Girişimcilik; Tanımlar Ve Özellikler
12Yeni Girişim İçin İş Fikri Nasıl Geliştirilir?
13Şirket Kurma Süreçleri
14Start-Up’lar Ve Akademik Girişimcilik
15İş Planı Kavramları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Schilling, M. A. (2010). Strategic management of technological innovation. Tata McGraw-Hill Education. • Tidd, J., & Bessant, J. (2014). Strategic innovation management. John Wiley & Sons. • Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (Eds.). (2014). New frontiers in open innovation. Oup Oxford. • Susanne, D., Serdal, T., & Aisenberg, F. H. (Eds.). (2018). Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises (Vol. 3). World Scientific. • Forsman, H., & Temel, S. (2011). Innovation and business performance in small enterprises: An enterprise-level analysis. International Journal of Innovation Management, 15(03), 641-665. • Temel, S., Scholten, V., Akdeniz, R. C., Fortuin, F., & Omta, O. (2013). University–industry collaboration in Turkish SMEs: Investigation of a U-shaped relationship. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 14(2), 103-115. • Scholten, V., & Temel, S. (2014). Global Innovation Science Handbook, Chapter 27-Open Innovation. McGraw Hill Professional. • Forsman, H., & Temel, S. (2016). From a non-innovator to a high-innovation performer: Networking as a driver. Regional Studies, 50(7), 1140-1153.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı13030
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr