Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
714002232019YAKINDOĞU ARKEOLOJİSİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Anadolu başta olmak üzere Yakındoğu’da varlık göstermiş olan kültürleri ve bunları niteleyen buluntular hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Yakındoğu Arkeolojisinin gelişiminin kronolojisini bilme.
2Yakındoğu Arkeoloji ’sinde varlık göstermiş önemli kültürlerini öğrenme.
3Yakındoğu Arkeoloji ‘sinde önemli buluntu yerleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
4Yakındoğu Arkeoloji’sini şekillendiren önemli buluntu ve buluntu gruplarını öğrenme.
5İlk Kentler hakkında bilgi edinme.
6Yazının ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yakındoğu’da tarımın başladığı Neolitik dönemden itibaren Demir Çağların sonuna kadar geçen süre içindeki önemli kültürel gelişmeler ve arkeolojik dönem ve yerleşimlerin inceleneceği derste gelişen kültürel süreçler maddi ve manevi tüm gelişmeler (mimari, çanak-çömlek, maden, ölü gömme gelenekleri) hakkında bilgi verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi.Tanışma ve ders içeriğinin incelenmesi
2Yakındoğu coğrafyası ve kronolojisiAnlatım ve Tartışma
3Köyler ve İlk Çiftçiler (Proto-Neolitik ve Neolitik Dönem)Anlatım ve Tartışma
4Kentlerin Kökeni ve Kentlerin Doğuşu (Kalkolitik Dönem)Anlatım ve Tartışma
5Yazının Ortaya Çıkışı (Sümer ve Akkad Dönemleri)Anlatım ve Tartışma
6Dinsel İnançlarAnlatım ve Tartışma
7Tunç Çağlar’da Anadolu’da Önemli GelişmelerAnlatım ve Tartışma
8Ara sınav
9Demir Çağ’a girişAnlatım ve Tartışma
10Geç Hitit Kent DevletleriKütüphane çalışması ve sunum
11Urartu KrallığıKütüphane çalışması ve sunum
12Asur KrallıKütüphane çalışması ve sunum
13Frig KrallığıKütüphane çalışması ve sunum
14Lidya KrallığıKütüphane çalışması ve sunum
15Genel DeğerlendirmeSoru-cevap
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kurth, A., 2019, Eskiçağ ’da Yakın Doğu, Türkiye İş Bankası Yayınları , İstanbul.Melaart, J. 1988, Yakındoğu’nun En Eski Uygarlıkları, Arkeoloji ve Sanat İstanbul. Nissen J. H., 2004, Ana hatlarıyla Mezopotamya-Yakındoğu Arkeolojisinin İlk Dönemleri, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Roaf, M. 1996, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 9, İletişim, İstanbul. Sagona, A. ve Zimansky P.2015, Arkeolojik Veriler Işığında Türkiye’nin En Eski Kültürleri, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Seminer130
Ev Ödevi170
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
ÖÇ4          
ÖÇ5          
ÖÇ6          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr