Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
70200260201920.YÜZYIL DÜNYA TARİHİSeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
I. Dünya Savaşı’ndan Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar geçen sürede dünyada meydana gelen önemli siyasi gelişmeleri incelemektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme.
2Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma.
3 XX. Yüzyılda dünya tarihinde meydana gelen önemli siyasi ve askeri olayları kavrama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
20. Yüzyıl Dünya tarihindeki önemli siyasi ve askeri gelişmeler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin amacı ve işleniş esaslarıDerse giriş
2Avrupa’da İtilaf Bloğu’nun Oluşum SüreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3İtilaf ve İttifak Devletlerinin askeri ve ekonomik güçlerinin mukayesesi ve 1. Dünya Savaşı’nın SebepleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
41. Dünya SavaşıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
51. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ve Barış AntlaşmalarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6İtalya’da Faşizm ve Almanya’da NazizmTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
72. Dünya Savaşı’nın çıkış sebepleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
82. Dünya Savaşı (Avrupa, Rus ve Kuzey Afrika Cepheleri)Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Ara Sınav
102. Dünya Savaşı (Uzak Doğu Cephesi)Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
112. Dünya Savaşı’nın Sonuçları ve Soğuk Savaş’ın çıkış süreciTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Çin’de Komünizm ve Kore Savaşı Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13Füze Krizi ve Vietnam SavaşıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Sovyetler Birliği'nin dağılması ve sonuçlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Genel DeğerlendirmeTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2014), Der Yayınları, 10. Basım, İstanbul 2015. 2- J. M. Roberts, Avrupa Tarihi, İnkılap Kitapevi, İstanbul 2017. 3- Harry G. Gelber, MÖ 1100’den Günümüze Çin ve Dünya, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 4- Charles Holcombe, Doğu Asya Tarihi, Çin, Japonya, Kore, Medeniyetin Köklerinden 21. Yüzyıla, Dergâh Yayınları, İstanbul 2016. 5- Niall Ferguson, Uygarlık: Batı ve Ötekiler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11,51,5
Final Sınavı11,51,5
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma10220
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60,0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ÖÇ1          
ÖÇ2          
ÖÇ3          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr