Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
703002372007EKONOMİYE GİRİŞSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten bugüne nasıl ve nerede geliştiğini, tarımın nerede ve hangi koşullar altında ortaya çıktığını, tarımsal üretimin halkların kültürel/ekonomik/politik yapısı üzerindeki etkilerini, sanayi devriminin nerede, neden ortaya çıktığını ve nasıl bir yayılış gösterdiğini, dünya üzerindeki ekonomik sistemlerin ve bunların temel ilkelerini ortaya koymak dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa MUTLUER
Öğrenme Çıktıları
1Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten günümüze gelişimini kavramak ve analiz etmek
2Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışını kavramak ve analiz etmek
3Teorik ekonomik aşamaları kavramak ve analiz etmek
4Dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü ile Güneydoğu Asya’nın ekonomik gelişimini kavramak ve analiz etmek
5Ekonomik küreselleşme ile yeni dünyanın ekonomik sistemini kavramak ve analiz etmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomik etkinliklerin Neolitik’ten bugüne gelişimi, Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkışı ve yayılışı, teorik ekonomik aşamalar, dünya ekonomisinde ABD ve SSCB’nin rolü ile Güneydoğu Asya’nın ekonomik gelişimi ve ekonomik küreselleşme ile yeni dünyanın ekonomik sistemini analiz etmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Buzul Çağında ve Neolitik’te ekonomik ve sosyal yaşamSözlü Anlatım
2Kapitalist ve Sosyalist ekonomilerSözlü Anlatım
3Teorik ekonomik aşamalarSözlü Anlatım
4Sanayi Devrimi’ni hazırlayan koşullar ve Sanayi Devrimi ve bunun sosyal yaşam üzerindeki etkisiSözlü Anlatım
5Sanayi Devrimi’nin yayılmasıSözlü Anlatım
6I. ve II. Dünya savaşları arasında Dünya ekonomisinin genel durumuSözlü Anlatım
7Sosyalist ekonomik modelin genel özellikleri ve uygulamalar (1917 Devrimi)Sözlü Anlatım
81929 Dünya Ekonomik Bunalımı ve bunun etkileriSözlü Anlatım
9II. Dünya Savaşı’nın ardından yeni ekonomik güçler (IMF, Dünya Bankası, OECD, AB, COMECON v.b.) ve azgelişmiş ülkelerin ortaya çıkışı ve bunun nedenleriSözlü Anlatım
10II. Dünya Savaşının ardından iki süper güç (ABD ve SSCB’nin ekonomileri)Sözlü Anlatım
11SSCB’nin çöküşü: Nedenleri ve EtkileriSözlü Anlatım
12Ara Sınav
13Küreselleşme ve yeni ekonomik düzenSözlü Anlatım
14Küreselleşme ve yeni ekonomik düzenSözlü Anlatım
15Genel değerlendirme ve tartışmaSözlü Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KUYUCUKLU, Nazif, İktisadi Olaylar Tarihi, İstanbul Üniversitesi Yay. No. 2902, 1982 GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, 6. Basım, İstanbul, 1994 PAMUK, Şevket, 100 Soruda Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi 1500-1914, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1988 TALAS, Cahit, Ekonomik Sistemler, 5. Basım, İmge Kitabevi, Ankara, 1999 TÜMERTEKİN, Erol / ÖZGÜÇ, Nazmiye, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul 1999 HOBSBAWM, E.J., Sanayi ve İmparatorluk, Dost Kitabevi, Ankara, 1998
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
ÖÇ5                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr