Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
708002452007GENEL SOSYOLOJİSeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders tüm fakülte öğrencileri için tasarlanmış seçmeli bir ders olup amacı fakülte öğrencilerine sosyolojik perspektifi tanıtmak, sosyolojik meseleler üzerine kendi analitik ve eleştirel düşüncelerini geliştirmelerine ve interdisipliner çalışmalar için sosyolojik bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Göknur (Bostancı) Ege
Öğrenme Çıktıları
1Sosyolojik perspektifi anlamak
2Genel olarak sosyolojiyi ve ilgi alanlarını kavramak
3Sosyolojik meseleler üzerine eleştirel bir düşünce geliştirmek
4Sosyolojik bilgiyi interdisipliner çalışmalarda kullanabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Öğrencilerin kendi fikirlerini geliştirmek, farklı yaklaşımlardan haberdar olmak ve konuyu daha iyi anlayabilmek için ders konularıyla ilgili okuma ve araştırma yapmaları önerilmektedir
Dersin İçeriği
Dersin içeriği şu konuları kapsamaktadır: Sosyal bir varlık olarak insan, kültür ve toplum, sosyoloji nedir? sosyolojik perspektifin kısa tarihi, sosyolojinin kurucuları: Comte Durkheim, Weber, Marx, sosyolojik yaklaşımlar, sosyolojik araştırma, toplumun yapısı ve organizasyonu, sosyal gruplar ve kurumlar, toplumsal değişme, sosyolojinin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisi, günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler üzerine tartışmalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sosyal bir varlık olarak insan
2Kültür ve toplum
3Sosyoloji nedir?
4Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi
5Sosyolojinin kurucuları: Comte Durkheim, Weber, Marx
6Sosyolojik yaklaşımlar
7Sosyolojik araştırma
8Ara Sınav (Vize)
9Toplumun yapısı ve organizasyonu
10Sosyal gruplar ve kurumlar
11Toplumsal değişme
12Sosyolojinin diğer sosyal disiplinlerle ilişkisi
13TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
14TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
15TARTIŞMA: Günümüz toplumlarında sosyolojik meseleler
16Yıl sonu sınavı (Final)
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ö. Sayın, Sosyolojiye Giriş, Akademi Kitabevi, 1994 Anthony Giddens, Sosyoloji - Başlangıç Okumaları, Çev : Günseli Altaylar • Say Yayınları, 2009 Z. Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev : Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, 1998 B. Tolan Sosyoloji, Gazi Kitabevi, 2005 J. Fichter Sosyoloji Nedir? Çev: Nigün Çelebi, Anı Yayıncılık, 2002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr