Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721602G11217WIRTSCHAFTSTEXTE ISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı mikroekonomideki temel konuların tanıtılmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1İktisadın temel kavram ve ilkelerini tanımlar ve diğer bilim dalları üzerindeki rolünü açıklar.
2İktisadı tanımlar ve mikroekonomi ile makroekonomi ayırımını yapabilir.
3Farklı iktisadi değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonominin temel ilkeleri, arz, talep ve piyasa dengesi, esneklik ve uygulamaları, tüketici ve firma dengesi, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligopol, üretim faktörleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2İktisadın temel kavramları
3İktisadın temel kavramları
4İktisadın temel kavramları
5İktisadın temel kavramları
6İktisadın temel kavramları
7İktisadın temel kavramları
8Ara Sınavı
9Temel iktisadi sistemler
10Temel iktisadi sistemler
11Temel iktisadi sistemler
12Temel iktisadi sistemler
13Temel iktisadi sistemler
14Temel iktisadi sistemler
15Temel iktisadi sistemler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeynel Dinler (2005), İktisada Giriş , Ekin Kitabevi, Bursa
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr