Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721002292012FRANZOSISCH ISeçmeli232
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A1 seviyesine hazırlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Figen ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar.
3Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders 0- 1-2; Sayılar, Kendini tanıtma, Kişi zamirlerini erkek-dişi olarak ayırt etme, ‘le’ ve ‘la’ yı öğrenme. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme (Sayfa 8-13)
2Ders 3-4; Günlük yaşam, ‘Quel’ ve ‘quelle’ ile başlayan soruları sorma, Kendinden bahsetme, İsimleri ‘une’ ve ‘un’ olarak ayırt etme. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf. 14-17)
3Ders 5 Aidiyet sıfatları (tekil), ‘les’ ile isimleri çoğul yapma, ‘qu’est-ce que’ ile soru sorma ve ‘il y a’ kalıbını öğrenme. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.18-21)
4Ders 6 Geniş zaman (etre ve avoir fiili) Negatif cümle kurma (ne pas ile) Aidiyet sıfatları (çoğul). Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.22-23)
5Ders 7 Renkler ‘Comment’ ve ‘combien’ kullanarak soru sorma, işaret sıfatları ‘ce, cet, cette, ces’ kullanımı Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (sf.24-25)
6Ders 8-9 Şehirdeki yerler, ‘Ou’ kullanarak yer sorma ve cevaplama, yaşadığın yeri tanımlama, yer ilgeçleri. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.25-31)
7Ders 10 Yön sorma ve cevaplama Yer tarif etme, ‘y’ ile yer belirtme. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.32-33)
8Arasınav
9Ders 11 Tavsiyede bulunma, Emir kipini öğrenme, ‘On’ belirsiz öznesinin kullanımı. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.34-35)
10Ders 12 Kartpostal Yazma Geniş zaman / Şimdiki zaman Sözlü : rastgele seçilen karttaki kişiyi anlatarak tarif etme. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.36-39)
11Ders 13 ‘Quand’ ile saati sorma, Saati ve tarihi söyleyebilme, ‘partir’ fiili şimdiki zaman .Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.41-43)
12Ders 14 Meslek sorma ve cevaplama, kelimelerin cinsi hakkında bilgi, ‘faire’ fiili şimdiki zaman.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.44-45)
13Ders 15 Hobiler hakkında soru sorma ve cevaplama, Spor isimleri. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.45-47)
14Ders 16 Günlük program hakkında konuşma. Okuma-yazma: Gelecek ile ilgili planları tanımlama. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.48-50)
15Genel Tekrar.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Multirom CD Çalışması13226
Ev Ödevi13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ133         5    
ÖÇ233         5    
ÖÇ334         5    
ÖÇ433         5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr