Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721002282012FRANZOSISCH IISeçmeli242
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A1 seviyesine hazırlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Figen ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar.
3Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders 17 Gereklilik ifadeleri, sayılabilir/sayılamaz isimler. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme (Sayfa 52-53)
2Ders 18 Geçmişten bahsetme, ‘avoir’ yardımcı fiili ile Passé Composé. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf. 54-55)
3Ders 19 Geçmişten bahsetme, ‘etre’ yardımcı fiili ile Passé Composé Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.56-57)
4Ders 20 ‘Beau’ sıfatının farklı kullanımlara göre değişimi, zaman ilgeçleri.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.58-60)
5Ders 21 İzin isteme, verme ya da reddetme, ‘pouvoir’ fiili. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (sf.61-62)
6Ders 22 ‘İl faut ‘ kullanımı, ihtimal ifadeleri. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.63-64)
7Ders 23 Ricalar. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.65-67)
8Arasınav
9Ders 24 Tavsiyede bulunma, okuma-yazma çalışması. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.68-70)
10Ders 25 Tercih belitme ifadeleri, ‘ne..plus’ ile olumsuz cümle yapıları. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.75-76)
11Ders 26 ‘Fikir belirtme, ‘Pourquoi..?’ cümle yapısı ve cevabında ‘parce que…’ kullanımı. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.76-77)
12Ders 27 Miktar belirtmek, ‘Tout/toute/tous/toutes’ kullanımı. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.78-80)
13Ders 28 Yakın geçmiş zamanın yapısı ve kullanımı. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.81-83)
14Ders 29 ‘İmparfait ’ kullanımı ve yapısı, alıştırmalar. Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma (Sf.84-85)
15Genel Tekrar.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Multirom CD Çalışması13226
Ev Ödevi13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr