Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721003532013FRANZÖSISCH IIISeçmeli355
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A2 seviyesine hazırlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Figen ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar.
3Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders 1 Bir önceki yılın genel tekrarı, Passé Comp. ve İmparfait .Sunum, okuma, alıştırma, dinleme
2Ders 2 Passé Comp. ve İmparfait ‘nin aralarındaki fark ve kullanım alanları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
3Ders 3 Tarih söyleyebilmek, Participe Passé kuralları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
4Ders 4 Zamana göre sıralama, fiilin mastar hali, amaç belirtmek için ‘pour + mastar’ kullanımı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
5Ders 5 Geleceği anlatmak: şimdiki zaman, gelecek zaman ve yakın gelecek.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
6Ders 6 Varsayımlar: si + şimdiki zaman, si + gelecek zaman.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
7Ders 7 Quand + gelecek zaman, kuralsız fiiller, alıştırmalar.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
8Arasınav
9Ders 8 ‘qui’ ve ‘que’ zamirlerinin kullanımı, alıştırmalar.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
10Ders 9 Cümlede sıfatların yerleri, celui ve celle’in kullanımı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
11Ders 10 Şart Kipi ( Le Conditionel)Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
12Ders 11 ‘Lequel’ zamirinin kullanımı ve kelimeye göre gösterdiği değişiklikler.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
13Ders 12 ‘ou’ve ‘dont’ zamirlerinin kulanıldığı durumlar, alıştırmalar.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
14Ders 13 Sıfatların ‘comparatif’ ve ‘superlatif’ kullanımları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
15Genel Tekrar.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Multirom CD Çalışması13226
Ev Ödevi13226
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)94
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr