Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721003442013NOTATIONSTECHNIKENSeçmeli365
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin sözlü çeviride başarılı olabilmeleri için gerekli olan not alma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sözlü metinler –çoğunlukla İngilizce- üzerinde alıştırma yapılarak dinleme ve not alma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerden ders süresince üzerinde çalışacakları çeşitli teknikler, semboller ve kısaltmalar yardımıyla kendilerine özgü not alma teknikleri oluşturmaları beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Aktif birer dinleyici olmak ve konuşma metinlerindeki ana düşünceyi, önemli detayları bulmak.
2Not alma tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak
3Çeşitli konularda genel kültür ve kelime haznelerini geliştirmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin çeşitli konuşma metinlerini dinleyerek anlamaları, konuşmada geçen önemli detayları yakalamaları ve not etmeleri beklenmektedir. Derslerde çeşitli not alma teknikleri, sembol kullanımı ve kısaltmalar üzerinde durulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Sözlü çeviri ile ilgili kavram ve terimlerin gözden geçirilmesi
3(Konuşma) Metin türleri
4Düşünceleri belirleme ve ayırma
5Cümle ve yan cümleler üzerinde çalışma
6Kısaltma kuralları ve fiiller
7Ara sınav
8Bağlaçlar
9Semboller I
10Semboller II
11Not alma ve hafıza
12Sözlü metinler üzerinde uygulama
13Sözlü metinler üzerinde uygulama
14Sözlü metinler üzerinde uygulama
15Sözlü metinler üzerinde uygulama
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gillies, Andrew (2007).Note-taking For Consecutive Interpreting. St Jerome Publishing.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Bütünleme Sınavı133
Uygulama/Pratik14570
Okuma15230
Ev Ödevi15345
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr