Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721004492013SIMULTANDOLMETSCHEN ISeçmeli475
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere simültane çeviriye aşinalık kazandıracak ve bu konuda onların bilgilerini arttıracak şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerin çeviri becerilerini uygulamaya koyması ve bu becerileri güçlendirmesi ve simültane çeviri bağlamında bu becerilerini yetkin bir şekilde uygulaması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve belgelendirme beceri ve araçları hakkındaki bilgilerinin arttırılması ve bu sayılanları simültane çevirisi bağlamında uygulamalarına imkan verilmesi hedeflenmektedir. Öğrencilerin simültane çeviri sırasında çıkabilecek sorunlardan haberdar olmaları ve bu sorunları çeviri strateji ve prosedürlerini yerinde uygulayarak çözme becerisine sahip olmaları da amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet Tahir Öncü
Öğrenme Çıktıları
1Çeviri konusunda bilgi sahibi olabilecektir.
2Konferans öncesi gereken ön çalışmayı yapabilir ve terminoloji hazırlayabilecektir.
3Simültane çeviri sırasında karşılaşılan zorlukları edindiği beceri ve bilgilerle çözümleme kabiliyetine sahip olabilecektir.
4Güncel meseleler, ekonomi ve siyaset dahil olmak üzere çok çeşitli konular üzerinde bilgi sahibi olduğunu gösterebilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İlk haftalarda öğrencilere simültane çeviri tanıtılacak, konferans çevirmeninin iletişimdeki rolü, kullanılan araç ve ekipman, ihtiyaç duyulan araştırmanın niteliği, müşteri ilişkileri ve kabin adabı ve not tutmanın rolü anlatılacaktır. Dersin geri kalanında ise öğrenciler bu bilgileri dil çiftlerini kullanarak uygulamaya koyacaklardır. Bu pratik dersler sırasında öğrenciler İngilizce ve Türkçe çeviri yapacaklardır. Simültane çeviride kullanılan farklı teknikleri nasıl uygulayacakları, bu çeviri şeklinde ortaya çıkması muhtemel sorunları uygun çeviri strateji ve usulleri ile nasıl çözecekleri öğretilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş. Ön bilgilerin aktarılması ve ders programının okunması. Simültane çevirinin kısa geçmişi. Bir konferans çevirmeninin sahip olması gereken bilgi ve yetenekler. Ekipman Kullanımı. Müşteri İlişkileri ve Kabin Adabı. Simültane Çevirinin Altın Kuralları. EtikTartışmalı Konu Analizi
2Simültane Çeviri Teknikleri. Anlam birimlerini oluşturma. Yeniden formüle etme. Basitleştirme, AtlamaTahmin Etme. Açıklama, Sayılar. Hızlı Konuşmacılarla başa çıkma. Laboratuar uygulaması
3Sınıf İçi Alıştırmalar. Kısa ve basit cümle çevirileri Laboratuar uygulaması
4Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Kısa ve basit cümle çevirileri Laboratuar uygulaması
5Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Siyaset, uluslararası ilişkiler, iş ve ticaret, bilim ve teknoloji, hukuk dahil olmak üzere muhtelif alanlarda daha zor konuşmalar Laboratuar uygulaması
6Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
7Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
8Ara Sınav
9Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
10Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
11Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
12Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
13Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
14Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
15Tekniklerin uygulandığı sınıf içi alıştırmalar. Laboratuar uygulaması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ahrens, B. (2004): Prosodie beim Simultandolmetschen Kurz, I. (1996): Simultandolmetschen als Gegenstand der interdisziplinären Forschung Pöchhacker, F. (1994): Simultandolmetschen als komplexes Handeln Pöchhacker, F. (2000): Dolmetschen Wörrlein, M. (2007): Der Simultandolmetschprozess. Eine empirische Untersuchung
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Takım/Grup Çalışması14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)144
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14445454444555333
ÖÇ24444555344434535
ÖÇ34444554433533444
ÖÇ45344433445335555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr