Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721004442013ITALIENISCH VISeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere İtalyanca’nın basit gramer yapısı, kelime haznesi, ve basit günlük konuşmalara dair bilgi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Basit yazılı metinleri ve sözlü diyalogları anlayabilme
2Basit yazılı mesajlar ve sözlü diyaloglar oluşturabilme
3İtalyanca’yı sınırlı yapısal, gramatik ve kelime bilgisiyle temel amaçlar için kullanabilme becerisi kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Italyanca'ya giriş: cümle yapısı, isim ve sıfatlarda eril-dişil, tekil-çoğul olma hali, artikeller, yardımcı fiiller, 'olmak' ve 'sahip olmak' fiilleri, düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri, bazı çok genel düzensiz fiiller, iyelik sıfatları ve zamirleri; zaman, yer ve miktar ifadeleri, edatlar, geçmiş zaman, kendini tanıtma, selamlaşma, 'ev', 'restoran', 'yemek', alışveriş, yön sorma, telefon konuşmaları, zaman ve yer ifadeleri, haftanın günleri, aylar, saatler, rakamlar, 'tatil', 'iş', vs...
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Tümce yapılarına ve selamlaşma’ya giriş İtalyanca tümce kurma kuralları
3Dişil ve eril isimler, sıfatlar ve kendini tanıtma Cinsiyet kuralları
4Belirtme artikelleri ve yer, zaman, miktar zarfları Dişil, eril, çoğul, tekil ve düzensizler
5Olmak ve sahip olmak fiilleri – basit bilgiler verme Yardımcı fiiller
6Düzenli fiillerin şimdiki zaman halleri Birinci, ikinci, ücüncü şahıs çekimleri
7Sık kullanılan düzensiz fiiller: Gelmek, gitmek, gereklilik ve zorunluluk fiilleri, vs...
8Ara Sınav
9İyelik sıfatları ve zamirleri – aileniz ve kendiniz hakkında konuşmalar
10Geçmiş zaman – geçmişteki olaylarla ilgili konuşma
11Okuma becerileri – yazılı bir metni anlamak için gereken temel ögeler Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda basit öyküler
12Zarflar, edatlar; zaman, yer ve miktar ifadeleri Basit yazılı metinler oluşturma
13Temel yazma becerileri, cümle yapısı Dikte, durumsal diyaloglar yazma
14Geçmiş zaman Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik kalıplarının kullanılışı
15Geçmiş zaman ve geçmiş zamanda süreklilik ifadeleri Metin okuma, geçmiş olaylarla ilgili konuşma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
’Italian One’ – set of copies from various text books. 2. ‘Easy Italian’ - set of copies from various reading books for beginners
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Diğer
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma7321
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma15460
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)141
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr