Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721004462013FRANZÖSISCH VISeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
CEF (Common European Frame ) doğrultusunda öğrencileri DELF A2 seviyesine hazırlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Okt. Figen ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilmek, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlamak
2Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilmek. Örnek olarak, poster, katalog ve uyarılar.
3Konuşma becerisi doğrultusunda basit kurulmuş cümlelerle kendini tanıtmak. Çok belirgin konular üzerinde sorulan kolay sorulara cevap verebilmek. Yaşadığı yer ve tanıdığı insanları tasvir edebilmek.
4Yazma becerisi doğrultusunda basit cümlelerle kendisini anlatabilmek, tebrik kartı, poster vb şekillerdeki kısa metinler yazabilmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kelime Bilgisi, Gramer, Okuma, Dinleme, Yazma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders 15 Aktarmalı anlatımlar, düz cümlelerin geçmiş zamanlarda aktarılması, kurallar, alıştırmalarSunum, okuma, alıştırma, dinleme
2Ders 16 Aynı cümle içimde geçmiş zamanda aktarmalı fiillerin birbiriyle uyumu.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
3Ders 17 ‘Futur antérieur’ kullanımı ve yapısı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
4Ders 18 Kişilik ve İyelik zamirlerinin kullanımları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
5Ders 19 1., 2. ve 3. grup fiiller arasında kuraldışı fiillerin gözden geçirilmesi.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
6Ders 20 Sebep-sonuç ilişkisi gösteren ifadeler.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
7Ders 21 Genel tekrar, alıştırmalar.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
8Arasınav
9Ders 22 Edilgen yapının genel kuralları, basit zamanlarda kullanımı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
10Ders 23 Edilgen yapının genel kuralları, bileşik zamanlarda kullanımı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
11Ders 24 İsim tamlamaları, zincirleme isim tamlamaları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
12Ders 25 Si….tellement que….ve tellement de…..kullanımları ve aralarındaki anlam farkı.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
13Ders 26 Yazılı ve sözlü olarak fikir savunmak için ‘C’est pourquoi….alors….c’est pour ça que….’ kullanımları.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
14Ders 27 Münazara.Sunum, okuma, alıştırma, dinleme, konuşma
15Genel Tekrar.
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Guy Capelle / Robert Menand (2007). TAXİ! Hachette Français Langue Etrangere Yardımcı Materyaller Collection Becherelle (1985). La Conjugaison . Hatier/ EFY Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kaynak Merkezi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Fransızca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma177
Multirom CD Çalışması13452
Ev Ödevi13452
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2                
ÖÇ3                
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr