Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0721004482013ÜBERSETZUNGSKRITIK IISeçmeli485
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çeviri eleştirisinin ne olduğu, nasıl yapılması gerektiğinin üzerinde durulduğu bu derste Almancadan Türkçeye çevrilmiş metinlerin eleştirel incelemesi yapılarak, hata tespiti ve kuralcılık yerine kuramsal okumalara dayanan çeviri eleştirisi bilincinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Faruk YÜCEL
Öğrenme Çıktıları
1Çeviri metne eleştirel yaklaşır.
2Çeviride çevirmen stratejilerini çözümler.
3Çevrilmiş eserin hedef dilde bütün yanlışları ile alımlamanın sorumluluğunun farkına varır.
4Çeviri eleştirisinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kullanır.
5Erek ve kaynak metinleri çeviri eleştirisi açısından yorumlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Metin çözümlemeli, edebi çeviri, kültürel bağlam, eleştirel yaklaşım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Çeviri Eleştirisi nedir ne değildir?
3Çeviri eleştirisinde yöntemler
4Cumhuriyet ve Radikal gazetelerinin Kitap eklerinde bulunan çeviri üzerine yazılmış yazılar
5Akademisyenlerin çeviri üzerine yazdıkları araştırma ve inceleme yazıları
6Çeviri eleştirisine kuramsal yaklaşım
7Akademisyenlerin çeviri hakkında yazdıkları eleştirel makaleler
8Ara sınav
9Çeviri eleştirisinde Alman gelenekler
10Çeviri eleştirisinde Anglosakson gelenekler
11Karşılaştırmalı çeviri eleştirisi
12Çeviri eleştirisine deneysel yaklaşım
13Öğrencilerin kendi yaptıkları çevirileri gruplar halinde inceleyip eleştirmeleri
14Tartışma, karşılaştırma ve genel değerlendirme
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Sommerfeld, Beate (2016): Übersetzungskritik. Modelle, Perspektiven, Didaktik. Poznan. Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. Kategorien und Kriterien für eine sachgerechte Beurteilung von Übersetzungen. München: Hueber 1982, 4.A. Zimmer, Rudolf (1981). Probleme der Übersetzung formbetonter Sprache. Ein Beitrag zur Übersetzungskritik, Tübingen Niemeyer Verlag, (Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, 181). ISBN 3-484-52087-6
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Almanca
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
Okuma14342
Ev Ödevi4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)152
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 55335 5555555 5
ÖÇ2155335 555 555 5
ÖÇ3 55445 5545555 5
ÖÇ4 553353353 555 5
ÖÇ5 55335 2553555 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr