Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001512009KONUŞMA EĞİTİMİSeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Konuşma eğitimi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Leyla Budak
Öğrenme Çıktıları
1Topluluk önünde konuşma yapabilmek
2Sunum yeteneği kazanmak
3Görsel destek hazırlayabilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sunum becerilerini geliştirmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Güzel ve etkili konuşmanın önemi
2Dinleme becerilerine giriş.
3Konuşmanın ögeleri ve ortamın tanıtılması.
4Konuşma türlerine giriş ve uygulamalar.
5Topluluk önünde konuşma korkusu
6Konuşma sırasında etkili beden dilinin kullanımı
7Uygulama 1
8Arasınav (Vize)
9Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma çalışmalarına giriş
10Doğaçlama konuşma teknikleri
11Konuşma öncesi hazırlıklar, mekan planlaması
12Etkili sunum teknikleri çalışmaları, ses alıştırmaları
13Görsel destek türleri ve hazırlanması
14Uygulamalar 2
15Uygulamalar 3
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Konuşma Eğitimi, Suat Taşer, İleri Kitabevi, İzmir, 1992. Güzel Konuşma ve Okuma Kilavuzu, Ülkü Giray, Bilgi yayınevi, Ankara, 1998. Söz ve Diksiyon Sanati, Nüzhet Şenbay, Yapı Kredi yayınları, İstanbul, 2000. Konuşan İnsan, Can Gürzap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Alan Çalışması16232
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma111
Okuma41144
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1       5        
ÖÇ2       5        
ÖÇ3       5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr