Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001532009ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARISeçmeli114
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, sanatsal, kültürel ve sosyal yaşam hakkında bilgi sağlamaktır. Öncelikle, estetik, sanatsal biçim ve içerik hakkında bir giriş yapılırken, ikinci kısımda, klasizim, romantizm,empresyonizm, sembolizm, piktorializm, ekspresyonizm, kubizm, naturalizm, sürrealizm, soyut sanat, pop sanat gibi çağdaş sanat akımları hakkında bilgilendirileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zuhal ÖZEL SAĞLAMTİMUR
Öğrenme Çıktıları
1Sanatsal, kültürel ve sosyal yaşam hakkında bilgi birikimi sağlama,
2Estetik, sanatsal biçim ve içerik geliştirme becerisini edinme,
3Klasik ve çağdaş sanat akımlarını kavrayabilme,
4Postmodern sanatı tanıma ve yorumlama becerisi kazanma,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sanat, estetik, güzellik. Klasik ve modern sanat akımları. Postmodern sanat. Yeni dijital teknolojiler ve sanat.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Estetik, Sanat ve Sanat Akımı Kavramları Anlatım
2Sanat tarihinin gelişimi Anlatım
3Roman sanatı, Gotik sanat Anlatım
4Rönesans, Maniyerizm, Barok Sanat Anlatım
5Klasizm, Romantizm, Anlatım
6Empresyonizm, Sembolizm, Anlatım
7Realizm, Pictorializm, Naturalizm, Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Arasınav (Vize)
10Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Anlatım
11Sürrealizm, Purizm, Fütürizm Anlatım
12Soyut sanat, Kinetik Sanat, Anlatım
13Pop art, Minimalizm, Kavramsal Sanat Anlatım
14Postmodern dönem sanatı Anlatım
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEKSAÇ, Engin, Avrupa Sanatına Giriş, Engin Yayıncılık, İstanbul, 2000. ERSOY, Ayla, Sanat Kavramlarına Giriş, Yorum Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2002. FLEEMING, John - HONOUR, Hugh, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul, Alfa Yayıncılık, 2016. FISCHER, Ernst, Sanatın Gerekliliği, Çev: Cevat Çapan, Payel Yayınevi, İstanbul, 1995. GOMBRICH, E.H, Sanatın Öyküsü, Çev: Bedrettin Cömert, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986. GOMBRICH, E.H., Sanat ve Yanılsama, Çev: Ahmet Cemal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992. HARRİS; Jonathan, Yeni Sanat Tarihi, Çev: Evren Yılmaz, Sel Yayıncılık, 2013. TİMUÇİN, Afşar, Estetik, Bulut Yayın Dağıtım, 4. Baskı, İstanbul, 2000. TURANİ; Adnan, Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998. ZISS, Avner, Estetik, Çev: Yakup Şahan, De Yayınevi, İstanbul, 1984.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama2510
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11919
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  4 455     4  
ÖÇ25  4 555     5  
ÖÇ35     55     5  
ÖÇ454    55     5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr