Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801001562009VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİSeçmeli124
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders, veri kaynakları ve veri toplama yöntemleri, araştırmada ölçek ve ölçek türleri, verilerin analize hazırlanması, analiz tekniklerinin sınıflandırılması, uygun analiz tekniğinin seçimi, parametrik ve parametrik olmayan istatistik tekniklerinin verilerek, verilerin SPSS programı kullanılarak değerlendirilmesi, nitel analiz yöntem ve tekniklerinin verilmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan
Öğrenme Çıktıları
1Veri kaynaklarının ve veri toplama yöntemlerini kavrayabilme
2Araştırmada ölçek ve ölçek türlerinin kullanılmasını kavrayabilme
3Verilerin analize hazırlanması ve analiz tekniklerinin sınıflandırılmasını kavrayabilme
4İstatistiksel tekniklerini kavrayabilme
5Nitel analiz yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmalarda kullanılan kavramlar, verilerin toplanması, uygun İstatistik tekniğinin kullanılması ve SPSS programı ile analiz edilip raporlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bilimsel Araştırmada Veri (İkincil Veriler, Birincil Veriler)
2Veri Kaynakları
3Veri Toplama Yöntemleri (Anket, Mülakat ve Gözlem)
4Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler Ölçme ve Ölçek Düzeyleri Ölçek Türleri
5Verilerin Analize Hazırlanması Ölçme Hataları Veri Hazırlama Süreci SPSS Uygulama
6Analiz Tekniklerinin Sınıflandırılması
7Uygun Analiz Tekniğinin Seçilmesi Hipotez Testi ve Temel Kavramlar
8Arasınav
9Parametrik Analiz Teknikleri (T-testi, ANOVA)SPSS Uygulama
10Parametrik Analiz Teknikleri (Korelasyon, Regresyon)SPSS Uygulama
11Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri (Ki-Kare Testi, Mann Whitney-U Testi) SPSS Uygulama
12Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri(Kruskal Wallis- Wilcoxon Testi) SPSS Uygulama
13Testlerin Geçerlik ve Güvenilirlik Analizinde Kullanılan Testler SPSS Uygulama
14Nitel Araştırma Yöntemleri
15Nitel Analiz Teknikleri
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Karagöz Y. SPSS ve Amos Uygulamalı İstatistiksel Teknikler,2016. Büyüköztürk Şener, Veri Analizi El Kitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2007 Tekin, Vasfi, N., SPSS Uygulamalı İstatistik, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006 Baş, T., Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006. Akın, F., Sosyal Bilimlerde İstatistik, Ekin Yayınları, Bursa, 2002. Altunışık R.vd., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Rehberli Problem Çözümü144
Takım/Grup Çalışması11515
Alan Çalışması31545
Rapor Hazırlama13030
Rapor Sunma11717
Okuma248
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)119
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1          554   
ÖÇ2          554   
ÖÇ3          554   
ÖÇ4          554   
ÖÇ5          554   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr