Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002582010FİLM YAPIMI UYGULAMALARISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, film çekiminin görselleştirme, estetik yapılanma, çekim kurallarının belirlenmesi ile diyalog yerleştirmelerin, oyuncu yönetiminde yönetmenin görevlerinin, kamera kullanımının, kurgu detaylarının aktif olarak öğretilmesidir. Ders kapsamında film yapımı ve kısa film yapımında set tasarımı, sanat departmanının oluşumu ve görevleri ile uygulamaları, bütçe hazırlama, yapımcı-yönetmen ilişkisinin kurulması ve ekiplerin yapım öncesi ve yapım sırasında çalışma özelliklerinin açıklanması ve öğretilmesi, kısa film çektirilmesi gerçekleştirilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Yaratıcılık becerisini aktif olarak kullanabilme.
2Film çekimine yönelik görselleştirme bilgi ve becerisi kazanma.
3Çekim öncesi kuramsal ve teknik bilgileri çekim sırasında uygulayabilme.
4Teknik cihazları kullanarak, öğrenilen film yapım estetiğini uygulayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çekim öncesi ve çekim sırasında görselleştirme, estetik yapılanmanın kurulması, sanat yönetimi, karakter oluşturulması, oyuncu yönetiminde yönetmenin görevleri, set kurulumu, soğuk ve sıcak provalar, bütçe oluşumunun ve iş planının öğretilmesi, kurguda çeşitli uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Film Yapımı Temel Kavramları’nın hatırlanmasına yönelik bilgilere yönelik özet.
2Karakter yapılanmasında dikkat edilmesi gereken konular, devamlılık biçiminin oluşturulmasında senaryo yapılanması ve içeriğin oluşturulması.
3Görselleştirmede dikkat edilmesi gereken kurallar.
4Kısa filmde senaryo yazarı, yapımcı, yönetmen, finans ve erişim özelliklerinin yapılanması, bütçe oluşturulması.
5Oyuncu seçimi ve film öncesi oyuncu hazırlıklarının gerçekleştirilmesi. Yapım sırasında oyuncu yönetiminin gerçekleştirilmesinin örneklendirilmesi.
6Estetik yapılanma. Film anlatısının kurulmasında diyalog, ses ve müzik kullanımının temel özellikleri.
7Film çekiminden önce iş planı yapılmasının öğretilmesi.
8Arasınav (Vize)
9Film ekibinin görev dağılımı ve önemi. Film ekibinin yönetimi.
10Sanat yönetimi, yapımcı, yönetmen ilişkisinin film yapım sürecindeki etkisi. Set kurulumu, soğuk provalar, sıcak provalar.
11Çekim sürecinin ders içinde örneklendirilmesi.
12Post-production sürecinin ders içinde örneklendirilmesi. Kurguda çeşitli denemeler.
13Grupların çektiği kısa filmlerin sınıf ortamında izlenerek değerlendirilmesi.
14Grupların çektiği kısa filmlerin sınıf ortamında izlenerek değerlendirilmesi.
15Grupların çektiği kısa filmlerin sınıf ortamında izlenerek değerlendirilmesi. Genel değerlendirme.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Büker, Seçil, Sinemada Anlam Yaratma, Ankara, İmge Kitabevi, 1991. Yardımcı Kaynaklar: 1) Eisenstein, Sergey M., Sinema Sanatı, çev. Nilgün Şarman, İstanbul, Payel Yayınevi, 1993. 2) Aslanyürek, Semir, Senaryo Kuramı, İstanbul, Pan Yayıncılık, 1998. 3) Hardy, Paul, Making a Film on a Micro-Budget, USA: Pocket Essentials, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11111
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması2510
Proje Hazırlama2714
Proje Sunma177
Bireysel Çalışma177
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma2510
Okuma4312
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ155 45  5  5  5  
ÖÇ255  5   5 55    
ÖÇ355  5  5  5 5   
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr