Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002602010OYUNCU YÖNETİMİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Karakter yaratma ve oyuncularla yaratıcı bir iletişim kurarak onların kendilerini ifade edebilmesini sağlama yollarını göstermek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cem GÜZELOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Çeşitli formatlar ve türler arasındaki oyunculuk farklılıklarını tanıyabilme.
2Filmin içerdiği fikirden ve kaygıdan hareketle doğru karakteri yaratabilme.
3Beden dilinin ve diksiyonun karaktere göre oluşturulmasının önemini kavrama.
4Farklı çekim türlerinde duyguların nasıl ifade edilebileceğini kavrama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mizansen kavramı. Karakter yaratma. Beden dilinin tanımı. Görsel kodlar. Çekim türlerine göre duyguların iletilme potansiyeli. Farklı kurmaca türlerine göre oyunculuk kodları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2Mizansen kavramı.
3Mizansen ve mekân/zaman kavramları.
4Karakter yaratma.
5Karakter yaratma.
6Dekor-kostüm ve makyaj.
7Dekor-kostüm ve makyaj.
8Arasınav (Vize).
9Oyunculuk türleri.
10Oyunculuk türleri.
11Oyunculuk türleri.
12Karakter analizi.
13Karakter analizi.
14Karakter analizi.
15Karakter analizi.
16Final.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BARTHES, Roland. Göstergebilimsel Serüven. Çev.: Mehmet Rifat ve Sema rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 1993. DOUGLASS, S. John, Glenn P. HARNDEN. The Art of Technique: An Aesthetic Approach to Film and Video Production. Allyn & Bacon, 1996. ESSLİN, Martin. Dram Sanatının Alanı. Çev.:Özdemir Nutku. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, Mayıs 1996. GIANNETTI, Louıs. Understanding Movies. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1982. BORDWELL, David, Kristin THOMPSON. Film Art: An Introduction. McGraw-Hill, Inc., 1990. BORDWELL, David. On The History Of Film Style. Harward University Press, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi9218
Proje Hazırlama188
Proje Sunma111
Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1442451 5  4  4  
ÖÇ234 35  4  3  5  
ÖÇ323  5  3  3   3 
ÖÇ444 24  5  4  5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr