Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003332003SİNEMADA TÜRLERSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Radyo-TV ve Sinema öğrencileri ile dersi seçecek olan diğer öğrencilerin, tür eleştirisi yazmayı öğrenmesi ve sinema filmlerini tür kuramı ile ileri düzeyde irdeleyebilmesini sağlamaktır. Ders, bir araç olarak filmlerin yapısal özelliklerini irdelemekte ve endüstriyel olarak düzenlenen tür filmlerinin izleyici açısından anlamlarının çözümlenmesi ve irdelenmesi gerçekleştirmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Sinemanın en önemli yapılanmalarından olan türlerin işleyişine yönelik bilgi birikimi edinme.
2Tür sinemasının genel özelliklerini, diğer filmlere uyarlayabilme alışkanlığı kazanarak eleştiri yazma becerisi edinme.
3Tür sinemasının sanat ve ticari yönlerini öğrenerek film üretimini değerlendirebilme.
4Tür sineması açısından Türk ve dünya sinemalarını karşılaştırarak, güncel analizler yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinemada tür yapılanması, Hollywood ve dünya sinemalarında tür yaklaşımının ele alınması, stüdyo sisteminin, yapımcı-yönetmen ilişkilerinin, yıldız oyuncu kullanımının, ekonomik ve sosyal yapı ile tür sineması ilişkisinin irdelenmesi, dram, melodram, trajedi, komedi, western, bilimkurgu, fantastik sinema, müzikal vb. türlerin yapım ve yönetim özelliklerinin incelenerek değerlendirilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sanatta tür, sinemada tür. Tür eleştirisinde geçerli olan yaklaşımlar. Film türlerinin belirlenmesi ve belli başlı türler. Tür araştırmalarının yoğunlaştığı alanlar. Tür incelemesinde biçimsel özelliklerin yeri.
2Tür filmlerinin özellikleri. Tür filmlerinin yapısından kaynaklanan özellikler. İkonografi ve mizansen farkı. Aydınlatmanın, tür filmlerinin belirlenmesindeki yeri. Karakterler açısından tür filmlerinin özellikleri. Filmlerden örnek bölümlerin gösterilmesiyle inceleme yapılması.
3Öykü ve senaryo açısından tür filmlerinin özellikleri. Görüntüsel göstergeler açısından tür filmlerinin özellikleri. Dekor ve arka planlar açısından tür filmlerinin özellikleri. İzleyici açısından tür filmlerinin özellikleri.
4Tür filmi ve Stüdyo Sistemi ilişkisi. Tür sinemasında Yıldız Olgusu. Tür filmlerinde ideoloji. Tür filmleri ve yineleme ilişkisi. Söylen, Tür ve Kültür ilişkisi. Tür filmleri ve popüler kültür ilişkisi. Tür filmlerin temsil etme, inşa etme ve basmakalıp örnekler. Tür eleştirisi yazma tekniği ve ödev.
5Dram, Trajedi ve Melodram türlerinin incelenmesi Türlerin, örnek filmlerden bölümler ile dünya sineması ve Türk sinemasındaki özellikleri doğrultusunda irdelenmesi.
6Western filmleri, Gangster/Suç filmleri/ Dedektiflik filmleri ve Kara Film türlerinin irdelenmesi.
7Fantastik anlatı, fantastik sinema yapılanması. Fantastik Sinema I: Bilimkurgu filmleri ve ütopya/distopya kavramları. Örnek metinler ve filmlerden bölümler eşliğinde irdeleme.
8Arasınav (Vize)
9Fantastik Sinema II: Gerilim ve Korku Filmleri. Fantastik Macera ve Yaratık Filmleri.
10Müzikal filmler. Dünya genelinden (ABD, Hindistan, Türkiye vd.) örneklerle inceleme. Seçilecek türe yönelik ödev hazırlanması.
11Komedi Filmleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
12Aksiyon ve Macera filmleri türleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
13Kadın filmleri, Gay ve Lezbiyen filmleri türleri. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
14Animasyon türü. Dünya genelinden örneklerle inceleme.
15Ödevlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme.
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Abisel, Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul, Alan Yayıncılık, 1999. Yardımcı Kaynaklar: 1) Güçhan, Gülseren, Tür Sineması, Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1999. 2) Küçükkurt, Fatma D. vd., Sinemada Anlatı ve Türler, Ankara, Vadi Yayınları, 2004. 3) Özgüç, Agâh, Türlerle Türk Sineması, İstanbul, Dünya Kitapları, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11313
Tartışma14342
Proje Hazırlama2714
Proje Sunma199
Bireysel Çalışma3515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma155
Okuma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1   55  5   4 55 
ÖÇ2  45         5  
ÖÇ34  5 5 53       
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr