Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003362003REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin temel amacı reklam fotoğrafçılığında kullanılan teknolojiler ve ekipmanları kullanma yeteneğini geliştirmektir. Gazetelerde, dergilerde ve diğer reklam materyallerinde yayınlanan reklam fotoğraflarını analiz edebilmeleri ve reklamlarda kullanılan semiyotik, sözsüz iletişim, beden dili vb. kodlarını değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Alahattin KANLIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Reklam fotoğrafı çekerken gerekli olan teknik ekipmanı kullanma yeteneğini geliştirme,
2Reklam fotoğrafı çekerken gerekli olan teknik ve estetik beceriyi kazanma,
3Pazarlama amaçlı reklamlarda kullanılan görsel öğeleri tanıma ve değerlendirme,
4Gazetelerde, dergilerde ve diğer reklam materyallerinde yayınlanan reklam fotoğraflarını analiz edebilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Reklam fotoğrafçılığında kullanılan teknoloji ve ekipmanlar. Görsel iletişim kodları. Fotoğrafik komposizyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Reklam Fotoğrafçılığına GirişAnlatım
2Reklam Fotoğrafçılığının Gelişimi, Anlatım
3Reklam Fotoğraflarının Görevi, Reklam Fotoğraflarının TürleriAnlatım
4Reklam Fotoğraflarında Kullanılan teknik ekipman; Fotoğraf Makinesi, Objektifler, Işık Kaynakları vb.Anlatım
5Still-Life Fotoğrafçılık, Aydınlatma Ve Çekim TeknikleriAnlatım
6Reklam Fotoğraflarının Kullanım Yerleri Ve ŞekilleriAnlatım
7Dijital Teknolojilerin Reklam Fotoğrafçılığında Kullanımı.Anlatım
8Arasınav (Vize)
9Arasınav (Vize)
10Reklam Fotoğraflarında Yazı Fotoğraf İlişkisi, Reklam Fotoğraflarının Seçimi Ve Sanat YönetmeniAnlatım
11Reklam Fotoğraflarında Görsel Algılama Ve Yorumlama, Anlatım
12Reklam Fotoğraflarının Toplumsal Etkileri, Anlatım
13Reklam Fotoğraflarında Sözsüz İletişim Kodları Anlatım
14Reklam Fotoğraflarında Göstergebilimsel AnlatımAnlatım
15Final
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Yardımcı Kaynaklar: Metin Kasım, Reklam Fotoğrafçığı, Çizgi Kitabevi, Konya. Ertuğrul Algan, Fotoğraf Okuma, Çözüm İletişim Hizmetleri, Eskişehir, 1999. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınları,1995. Judith Williamson, Reklamların Dili, Türkçesi: Ahmet Fethi, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2000. Ken Cooper, Sözsüz İletişim, Çev: Tunç Yalık, İlgi Yayınları, İstanbul, 1989. Roland Barthes, Göstergebilimsel Serüven, Çev: Mehmet-Sema Rifat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993. Zuhal-Acar Baltaş, Bedenin Dili, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik5420
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma5420
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ144          45  
ÖÇ244    33    45  
ÖÇ3 5           5  
ÖÇ45 44   4     5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr