Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
4505003282007YARATICI DRAMASeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin; mesleki düzeyde bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması ve alana olumlu tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Ögr.Gör.Erdem EREM
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri.Dramanın Aşamaları ve Teknikleri: Hazırlık, canlandırma aşaması, değerlendirme aşaması,Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.) Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farklar Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları Yaratıcı dramanın dünyadaki ve Türkiye’deki tarihçesi/Drama Uygulamaları Yaratıcı drama alanındaki öncüler/Drama Uygulamaları Bireysel Özellikler ve Bu özelliklerin tanınması/Drama Uygulamaları Bireyler ve Gruplararası iletişim-etkileşim/Drama Uygulamaları Duyu, güven çalışmaları/Drama Uygulamaları Uyum, gözlem çalışmaları/Drama Uygulamaları Oyun, Rol Oynama, Doğaçlama kavramları/Drama Uygulamaları Yaratıcı dramada kullanılan teknikler ve bunları uygulama/Drama Uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Adıgüzel, H.Ömer (1993) Oyun ve Yaratıcı Drama İlişkisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adigüzel, H.Ömer (edt.) (2002) Yaratıcı Drama Yazılar I 1985-1995, Natürel Yayınları, Ankara. Adiguzel, H.Ömer (edt) 2004 Yaratıcı Drama Yazılar II, Natürel Yayınları, Ankara. Baran, Musa (1993) Çocuk Oyunları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Ferda Öztürk(1996) Okulöncesi Dönem Müzik Eğitiminde Dramanın Kullanımının Etkinliği (5-6 Yaş Grubu), Ank. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Gönen, Mübeccel, Dalkılıç, Nursel U.(1998) Çocuk Eğitiminde Drama, Epsilon Yayınları, İstanbul. Levent, Tamer (1993) Niçin Tiyatro, Gündoğan Yayınları, Ankara. Ömeroğlu, Esra vd.(2003) Okulöncesi Eğitimde Drama, Kök Yayınları, Ankara. Özhan, Mevlüt (1997) Türkiye’de Çocuk Oyunları Kültürü Öztürk, Ali vd. (2005) Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Öztürk, Ali vd. (2007) İlköğretimde Drama, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir Üstündağ, Tülay (2004) Drama Öğretmenimin Günlüğü (6. Baskı) Pegem A yayınları, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr