Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820102T11351SENARYO YAZARLIĞI UYGULAMALARISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders senaryo yazarlığı dersi alan öğrencinin senaryo uygulama pratiğini geliştirmeye yöneliktir. Klasik dramatik yapıya dayalı senaryo yazım kurallarının uygulandığı kısa film senaryoları hazırlayıp çekim uygulamalarını yaptırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Dilek Takımcı
Öğrenme Çıktıları
1Senaryo yazım teknik ve stratajilerini öğrenme
2Kısa film yazma çekme ve kurgulama becerisi kazandırma
3Gelecekte uzun metrajlı film çekebilmek için teknik ve estetik yeti geliştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Senaryo Yazarlığı dersinden başarılı olunması tavsiye edilir
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uygulama pratiğini geliştirmek amacıyla klasik dramatik yapıya dayalı senaryo yazım kuralları incelenecek ve bu anlayışa uygun kısa film senaryolarının yazım ve çekim uygulamaları gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Klasik senaryo yapısı
2Sahnenin özellikleri
3Karakter geliştirme
4Diyalog yazma teknikleri
5Görsel kısa öykü yazma uygulaması
6Yazım teknikleri geliştirme uygulaması (Konu, çatışma, flashback, üst ses, ışık , atmosfer, mekan, vb.)
7Yazım teknikleri geliştirme uygulaması (ses, tür, görsellik, giriş, gelişmeve düğümler, doruk nokta, çözüm, vb.)
8Arasınav (Vize)
9Tretman yazım uygulaması
10Sahnelere göre senaryo
11Çekim senaryosu uygulamaları
12Çekim senaryosu uygulamaları
13Dörder kişilik gruplar halinde dijital kamera ile kısa film çekme uygulaması
14Kısa film çekimi
15Çekilen filmlerin kurgulanması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKYÜREK, Feridun (2004), Senaryo Yazarı Olmak, MediaCat, Ankara. ASLANYÜREK, Semir (1998), Senaryo Kuramı, Pan Yayıncılık, İstanbul. BAŞOL, Öktem (2010), Senaryo Kitabı, Pana Film Yayınları, İstanbul. CHION, Mıchel (1987), Bir Senaryo Yazmak, Afa yayıncılık, İstanbul. ÖNGÖERN, M. Tali (1982), Senaryo ve Yapım, Alan Yaıncılık, İstanbul. MİLLER, William (1993), Senaryo Yazımı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. MASCELLİ, Joseph V. (2002), Sinemanın 5 Temel Öğesi, çev: Hakan Gür, İmge yayınları, İstanbul. WELLMAN, Wendel (2004), Senaryo, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1555554555555555 
ÖÇ255555   5 5555  
ÖÇ355555   5 5555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr