Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820102T11350FİLM ÇÖZÜMLEMELERİSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere filmleri ‘okuma’nın farklı yolları konusunda deneyim kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Dilek Takımcı
Öğrenme Çıktıları
1Film tekniğiyle sinemasal anlamın nasıl üretildiğini kavramyabilme.
2Tarihsel bağlamı içinde filmi düşünsel ve eleştirel olarak seyretme becerisi kazanabilme.
3Türk ve Dünya sineması hakkında bilgi birikimi sağlama.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında filmler metin analizi yöntemiyle birlikte tarihsel, kültürel, estetik ve ideolojik bağlam içerisine konumlandırılarak değerlendirilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Film çözümlemesi dersine dair genel bir tanıtım, kullanılan kavramlar ve yöntemler
2İçerik ve sunum analizi
3İçerik ve sunum analizi uygulaması
4Semiyolojik analiz
5Semiyolojik analiz uygulaması
6Anlatı çözümlemesi
7Anlatı çözümlemesi uygulaması
8Arasınav (Vize)
9Figür ve aktör analizi
10Estetik ve biçim analizi
11Söylem analizi
12Metinlerarası analiz
13Tür analizi
14Film analiz örnek ve uygulamaları
15Film analiz örnek ve uygulamaları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ADANIR, Oğuz (1994); Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, Ankara: Kitle Yayınları. ARION, Daniel (1995); Film Dilinin Grameri I ve II, İst.: İletişim Sanatları Yayınevi. BERGER, John (1990); Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, İstanbul: Metis Yayınları. BORDWELL, David (1985), Narration in the Fiction Film, Madison: University of Wisconsin Press. BURTON, Graeme (1995); Görünenden Fazlası, Çev: Nefin Dinç, İstanbul: Alan Yayınları. FİSKE, John (1996); İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev: Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınları. GÜÇHAN, Gülseren (1999); Tür Sineması Görüntü ve İdeoloji, Eskişehir:Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1171. KILIÇ, Levend (2000); Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılap Yayınları. LOTMAN, Yuriy M. (1986); Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, İstanbul: De Yayınevi. MAMET, David (1997); Film Yönetmek Üzerine, Çev: Gülnur Güven, Ankara: Doruk Yayımcılık. MASCELLİ, Joseph V. (2002); Sinemanın 5 Temel Öğesi, Çev.: Hakan Gür, Yayına Haz.: Nadi Kafalı, Ankara: İmge Kitabevi. MİKOS, Lothar (2003); Film und Fernsehanalyse, UVK Verlaggeselschaft, Stutgart. MODLESKİ, Tania (1998); Eğlence İncelemeleri, İstanbul: Metis Yayınları. MORAN, Berna (1981) ; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İst.: Cem yayınları. PARSA, Seyide & PARSA, Alev Fatoş (2002); Göstergebilim Çözümlemeleri, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi. RİFAT, Mehmet (1993); Homo-Semioticus, İstanbul: COGİTO Y.K.Y. RİFAT, Mehmet (1997-1998); XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Çev: Mehmet Rifat -Sema Rifat, 2 Cilt, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. RYAN, Michael – KELLNER, Douglas (1997); Politik Kamera, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. VARDAR, Bülent (2000); Sinema ve Televizyon Görüntüsünün Temel Ögeleri, İstanbul: Beta Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11010
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Okuma14228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1555555555555555 
ÖÇ2555555555       
ÖÇ355   555        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr