Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820102T11352ULUSLARARASI İLETİŞİMSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Uluslararası iletişim alanında yaşanan değişimler ve nicel ve nitel gelişmeleri, küresel iletişim olgusunu ve bu bağlamda uluslar arası iletişimin toplumsal, ekonomik ve siyasal gücünü ve konumunu irdelemek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Güliz ULUÇ
Öğrenme Çıktıları
1Bu dersi alan öğrenci, uluslararası iletişim ve uluslararası medya ile ilgili genel bilgi birikimi oluşturur.
2Bu dersi alan öğrenci, iletişim alanında küresel boyutta yaşanan sorunları, bu alanın artılarını ve eksilerini analiz eder.
3Bu dersi alan öğrenci, küresel medya sistemine entegrasyon ve küresel medya aktörleri konularında bilgi sahibi olur.
4Bu dersi alan öğrenci, medyada ötekileştirme ve ötekileştirme biçimleri hakkında farkındalık edinir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası iletişim kuramları, İletişim teknolojileri, Enformasyon toplumu tartışmaları, Yeni Uluslararası Enformasyon ve İletişim Düzeni, Küreselleşme ve İletişim (Küresel Medya Akışı: küresel sinema, gazeteler, televizyon ve radyolar), İletişimin küreselleşmesi, Küresel medya akışı: küresel yayınlar, sinema, radyo, televizyon ve diğerleri... , Küreselleşme karşıtı hareketler; yerel medya, Küresel ve ulusal/yerel kültürler, Melez kültürler, Bazı sorunlar: tekelleşme, güvenlik, ticarileşme, kitleselleşme konularını kapsayan bir derstir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Anlatım
2Uluslar arası iletişim teknolojileri ve gelişmelerAnlatım
3Uydular aracılığı ile iletişimAnlatım
4İletişim alanında uluslar arası örgütler ve belgelerAnlatım
5Uluslar arası iletişim kuramları ve kuramların eleştirileriAnlatım
6Bilgi toplumu tartışmalarıAnlatım
7Yeni uluslar arası enformasyon ve iletişim düzeniAnlatım
8Arasınav (Vize)
9Serbest haber akışı ve buna yönelik tartışmalarAnlatım
10Küreselleşme ve medyaAnlatım
11Küresel haber akışı, program ve veri akışıAnlatım
12Büyük medya aktörleri ve tekelleşmeAnlatım
13Küresel iletişim toplumsal, sosyo-ekonomik, siyasal sonuçlarıAnlatım
14Medya ve ötekileştirmeAnlatım
15Küresel medyada ötekileştirme biçimleriAnlatım
16Final + Dönem Projesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Güliz Uluç, Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, 2. Baskı, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 2008 2-Güliz Uluç, Medya ve Oryantalizm, Anahtar Kitaplar, İstanbul, 2009 Yardımcı Kaynaklar: 1. Yasemin İnceoğlu, Uluslararası Medya, Der Yayınları, İstanbul 2004 2. İrfan Erdoğan, Dünyanın Çarpık Düzeni-Uluslararası İletişim, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1995. 3. Gürsel Öngören, Uluslararası İletişim, Der Yayınları, İstanbul, 1995. 4. Hıfzı Topuz, Uluslararası İletişim, Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F., 1984. 5. Armand ve Michele Mattelart, İletişim Kuramları Tarihi, çev. Merih Zıllıoğlu, İletişim, İstanbul, 1998. 6. Süleyman İrvan, Medya, Kültür, Siyaset, Alp Yayınevi, Ankara, 2002. 7. Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yayınları, İstanbul, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama11010
Bireysel Çalışma5630
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11313
Okuma6318
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15    5          
ÖÇ25    5          
ÖÇ35    5          
ÖÇ45  5            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr