Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820102T11354RADYOCULUK VE RADYO PROGRAM UYGULAMALARISeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Radyo program metni yazmayı ve yayına hazırlamayı öğretmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. E. Özlem ATAMAN
Öğrenme Çıktıları
1Radyo yayıncılığı ve işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.
2Radyo yayıncılığı alanında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak.
3Radyo programı hazırlayabilme konusunda yaratıcılık becerisi kazandırmak
4Duygu ve düşüncelerini, radyo program metni haline getirerek ifade etme becerisi kazandırmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyo program metni yazmayı ve yayına hazırlamayı öğretmek
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyonun önemi ve işlevleri
2Radyonun temel öğeleri: Sesler, kelimeler, müzik ve sessizlik
3Radyonun ve radyo dinleyicisinin özellikleri. Sunumlar ve DJ tipleri
4Yapıma hazırlık ve organizasyon. Karar, Araştırma ve Öneri aşamaları. Program yapımında kullanılan malzemeler
5Yazılı metni olmayan programlar
6Seslendirme ve kurgu aşaması
7Öğrencilerin program metinlerinin değerlendirilmesi
8Arasınav (Vize)
9Program metinlerinin seslendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar
10Radyo haberinin olumlu ve olumsuz yönleri. Haber odası, haber kadrosu, haberin hazırlanması, ve sunumu
11Müzik seçimi ve efektler.
12Tanıtım ve reklam programları. Müzik programları. Spor programları VAR
13Belgeseller incelemeler. Materyalin toplanması. Etki ve gerçeklik.. Müzik. Program düzeni. Sonuç .
14Dramalar. Fikir ve yapı. Diyalog. Efektler. Akustik. Yapım süreci
15Tartışma programları. Özel programlar ve Komedi programları
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Huriye Kuruoğlu, Radyoda Yayın, Yapım ve Türler, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 Yardımcı Kaynaklar: 1.Huriye Kuruoğlu, Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayınları, Ankara, 2006 2.M.Kaye & A.Poperwell; Radyo Dersleri, Çev: Tuğrul Yılmaz, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı155
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma13535
Okuma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15         5 5   
ÖÇ2          5 5   
ÖÇ35  55     5     
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr