Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10820102T11358SİYASAL İLETİŞİMSeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı, siyasal ve seçimsel süreçlerde kitle iletişim araçları ve diğer iletişim kanallarının rolünü analiz etmektir. Bu, medya kuruluşları ile siyasal kurumlar arasındaki ilişkiler üzerine odaklanmayı, siyasal süreçlerde kitle iletişim araçlarının rolünü anlamayı sağlayacaktır. Ders kapsamında, demokratik süreçte kitle iletişim araçlarının rolü de incelenecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun
Öğrenme Çıktıları
1siyasal iletişim ve propagandayı tanımlama
2gazeteciler, adaylar ve seçmenler arasındaki stratejik ilişkilere vurgu yaparak, medya temelli seçim kampanyalarını değerlendirme,
3medya politikaları alanında yeni teknolojilerin potansiyel değişim gücünü analiz etme
4siyasal etkileme üzerine gündem koymanın etkilerinden yola yola çıkarak haberlerin alıcılar üzerindeki etkileme biçimlerini açıklama
5siyasal iletişim stratejilerini ve örneklerini inceleme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Politik iletişim kavramı Politik iletişim süreçlerinin analizleri Politik partiler ve seçmenler için politik iletişimin önemi Politik iletişim, propaganda, seçimler, politik partiler vb.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Siyasal iletişim kavramına giriş
2siyasal iletişim ve propagandayı tanımlama
3siyasal iletişim süreçleri
4siyasal iletişim ve diğer sosyal bilimler ilişkisi
5Siyasal söylem ve siyasal iletişim
6siyasal iletişimin sosyal ve demokratik işlevleri
7dil ve siyasal iletişim
8Ara sınav
9siyasal iletişim aktörleri: hükümet, devletbaşkanı, siyasal partiler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri
10siyasal iletişim tipleri ve teknikleri
11siyasal iletişimin karakteristik özellikleri
12internet çağında ve günümüz medyasında siyasal olaylar, olgular
13siyasal reklamcılık ve politika basın ilişkilerinin rekabetçi modelleri
14politik kampanya süreçleri
15Türkiyedeki politik kampanya süreçleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AZIZ, A. (2010) Siyasal İletişim, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. BEKTAŞ, A. (2002) Siyasal Propaganda, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14114
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma12121
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15    5          
ÖÇ25    5          
ÖÇ35    5          
ÖÇ45    5          
ÖÇ55    5          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr