Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
10721402T11311MISIR ARKEOLOJİSİSeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste, Mısır uygarlığının ortaya çıkışı, Eski Krallık, Orta Krallık ve Yeni Krallık Dönemleri ve Ptolemaioslar Dönemi, bu dönemlerde Mısır plastik ve diğer sanatları ve mimarisi hakkında bilgi vermek ve bu uygarlığı değişik yönleri ile tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Gonca Şenol
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mısır’da Hanedanlık Öncesi Dönemden, İ. Ö. 30 yılında Roma İmparatorluğuna katıldığı döneme kadar Mısır uygarlığının tarihçesi. Eski, Orta ve Yeni Krallık Dönemi gelişen olaylar, sanatsal ve mimari gelişimler. Farklı amaçlı mimari yapılar. Dini inançlar ve uygulamalar. Mısır uygarlığının diğer çağdaş uygarlıklar ile ilişkileri ve karşılıklı etkileşimler. Mısır’da, B. İskender’in seferleri ardından Ptolemaisların yönetime geçmesi ile Mısır’da Ptolemaioslar Dönemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: C. Freeman, Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz Uygarlıkları, Türkçesi. S. K. Angı, Dost kitabevi yayınları, 2005. Egypte Vision d’Eternité, Musée de l’ephebe Le Cap d’Agde, 10 septembre 1999-8 janvier 2000. A. Goldschmidt, Jr., A Brief History of Egypt, New York, 2008. W. Christensen, Great Empires of the Past, Empire of Ancient Egypt, New York 2005. Yardımcı Kitaplar: J. Ray, The rosetta Stone and the rebirth of Ancient Egypt, 2007. La Gloire d’Alexandrie, Paris Musées, 1998. J.-Y. Empereur, Alexandria Rediscovered, British Museum Press, 1998. E. Bleiberg (ed), Art and Humanities Through the Eras, Ancient Egypt, 2675-332 BC, 2005. B. Brier, The History of Ancient Egypt, Part I, II, III, IV, Course guidebook, 1999. A. M. J. Tooley, Egyptian Models and Scenes, 1995. R. Matthews, C. Roemer (ed.), Ancient Perspectives on Egypt, 2003. Web siteleri: www.cealex.org
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr