Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801003592012MESLEKİ İNGİLİZCE ISeçmeli354
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu Ders öğrencilerin iletişim alanındaki İngilizce literatürü takip edebilmeleri ile ilgili temel İngilizce bilgisinin verilmesini amaçlamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer
Öğrenme Çıktıları
1İletişim alanına ilişkin kavramların ingilizcelerini öğrenebilme
2İletişim alanına ilişkin teknik kavramları yazılı metinlerde kullanabilme
3İletişim alanındaki yazılı ingilizce metinleri anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim çalışmaları alanında yazılı sözlü ve işitsel Mesleki ingilizce konularının anlatılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mesleki İngilizce nedir?
2İngilizce akademik yazım kuralları
3Sinema alanındaki terimler
4Televizyon alanındaki terimler
5İletişim alanındaki akademik kavramlar
6İngilizce bir akademik metni okumak için gerekli bilgiler
7İngilizce akademik bir metin yazabilmek için gerekli bilgiler
8Ara sınav
9Mesleki İngilizce kullanarak diyalog kurabilme
10İletişim alanında çeviri yaparken dikkat edeilmesi gerekenler
11İngilizce diyalog çalışması
12İngilizce diyalog çalışması
13İngilizce diyalog çalışması
14İngilizce diyalog çalışması
15İngilizce diyalog çalışması
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yumlu, Konca, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Nam, İzmir, 1994. McQuail, Denis - Sven Windahl, İletişim Modelleri, çev: Konca Yumlu, İmge Yayıncılık, Ankara, 1997. McQuail, Denis, Mass Communication Theory: An Introduction, 2.nd ed. Sage. London, 1987. McQuail, Denis and Sven Windahl, S. Communication Models For The Study Of Mass Communication, Longman, Essex, 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma2510
Okuma10330
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15 44 4  3    4  
ÖÇ25 55 4  3    4  
ÖÇ35 55 5  5    5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr