Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002622012FİLM KURAMLARI VE KAVRAMLARISeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Film üretim sürecinde ve film çözümlemelerinde kullanılan temel kavramların ve kuramların açıklanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr Öğretim Üyesi Aslı Favaro
Öğrenme Çıktıları
1Filmin anlatı yapısına ilişkin temel kavramları tanıyabilme.
2Film üretim sürecine ilişkin temel kavramları film çözümlemesinde ve eleştirisinde kullanabilme.
3Film türlerini ve yönetmenleri ayıran özellikleri film kuramlarına ilişkin temel kavramlar üzerinden tanıyabilme.
4Film üretiminde anlam yaratma sürecini oluşturan unsurları kavrayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Anlatı yapısı Sinemada mekân ve zaman Film ve gerçeklik ilişkisi Temsil Metafor Film ve ideoloji ilişkisi Auteur kavramı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi Anlatım
1Modern sinemanın evrimi ve tarihsel süreçte film kuramlarına genel bakışAnlatım
2Temsil ve gerçeklikAnlatım ve örnek film gösterimi
3Temsil-gerçeklik ve ideoloji ilişkisiAnlatım ve örnek film gösterimi
4Klasik anlatı yapısıAnlatım ve örnek film gösterimi
5Dramatik yapı ve biçimAnlatım ve örnek film gösterimi
6Film dili-biçim ve içerikAnlatım ve örnek film gösterimi
7Vize
8Film dili-biçim ve içerikAnlatım ve örnek film gösterimi
9YabancılaştırmaAnlatım ve örnek film gösterimi
10Film türlerinin evrimiAnlatım ve örnek film gösterimi
11Auteur kuramıAnlatım ve örnek film gösterimi
12Temsiliyet sorunuAnlatım ve örnek film gösterimi
13Deleuze ve oluş öyküleriAnlatım ve örnek film gösterimi
14Genel değerlendirmeAnlatım ve örnek film gösterimi
15Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BBORDWELL, David, Narration in the Fiction Film, 1985, Madison: University of Wisconsin Press. BERGER, John, Görme Biçimleri, Çev: Yurdanur Salman, 1990, İstanbul: Metis Yayınları. LOTMAN, Yuriy M., Sinema Estetiğinin Sorunları: Filmin Semiotiğine Giriş, Çev: Oğuz Özügül, 1986, İstanbul: De Yayınevi. RYAN Michael/KELLNER, Douglas, Politik Kamera/Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası, çev. Elif Özsayar, 1997, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ORR John, Sinema ve Modernlik, çev. Ayşegül Bahçıvan, 1997, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/Ark. OSKAY Ünsal, Popüler Kültür Açısından Çağdaş Fantazya, Bilim-Kurgu ve Korku Sineması, İstanbul: Der Yayınları. BONITZER Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yasar, 2006, İstanbul: Metis Yayınları BONITZER Pascal, Bakış ve Ses, çev. İzzet Yasar, 2007, İstanbul: Metis Yayınları BIRO Yvette, Sinemada Zaman Ritmik Tasarım; Türbülans ve Akış, çev. Anıl Ceren Altunkanat, 2011, İstanbul: Doruk Yayınları WOLLEN Peter, Sinemada Göstergeler ve Anlam, çev. Zafer Aracagök & Bülent Doğan, İstanbul: Metis Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Örnek Vaka İncelemesi14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Okuma5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)90
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14344215334      
ÖÇ25234225335      
ÖÇ35335224234      
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr