Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004612012FİLM ELEŞTİRİSİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sinema alanında evrensel olarak kabul görmüş akademik eleştiri türlerinin öğretilmesidir. Gazete eleştirisi, tarihsel eleştiri, ideolojik eleştiri, sosyolojik eleştiri, göstergebilimsel eleştiri, psikanalitik eleştiri, feminist eleştiri, auteur eleştirisi, tür eleştirisi biçimlerinin irdelenmesi aracılığıyla, her türde eleştiri yazımının öğretilmesi gerçekleştirilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Sinema sanatının ürünlerini kuramsal olarak değerlendirmeye yönelik bilgi birikimi edinme.
2Filmlerin eleştirilmesine yönelik olarak sosyal bilimlerin tüm kuramsal ve uygulama alanlarından yararlanma becerisi edinme.
3Filmleri irdeleyerek, akademik olarak film eleştirisi yazma becerisi edinme.
4Film eleştirisinde Türk ve dünya sinemalarında üretilen filmlere yönelik karşılaştırmalı analizler yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Eleştirinin açıklanması, eleştiri yazma tekniklerinin açıklanması, eleştiri ile diğer sosyal bilimler alanlarıyla ilişki kurma, gazete eleştirisi, tarihsel, sosyolojik, ideolojik, göstergebilimsel, psikanalitik, auteurist, feminist, türsel eleştiri biçimlerinin öğretilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Eleştiri ve sanat alanları ve genel olarak eleştiri kavramının tanımı. Edebiyatta eleştiri ve sinema eleştirisine giriş.
2Film eleştirisi yazmanın temel kuralları. Eleştirmen olarak film izleme pratiğinin geliştirilmesi. Eleştiride dil. Filme yaklaşımda yöntembilim.
3Eleştiri yazılacak hedef kitlenin belirlenmesi. Haz kavramı ve eleştirmen ilişkisi. Eleştiri- kültür ilişkisi. Alımlama ve eleştiri ilişkisi. Film estetiği ve eleştiri ilişkisi. Eleştiride çalışma evreninin sınırlandırılması.
4Popüler eleştiri nedir? Tanıtım yazısı, gazete, dergi, internette film eleştirmenliği nedir, nasıl yapılır?
5Popüler olmayan eleştiri biçimleri neleri kapsar? Anglo-Sakson film eleştirisi nedir? Eleştiri türleri nelerdir? Tarihsel eleştiri nedir, nasıl yapılır? Örnekler eşliğinde inceleme.
6Sosyolojik eleştiri nedir, nasıl yapılır? Farklı ülkelerin filmlerinin irdelenmesinde eleştiri neler içermelidir? Örnek filmlerden bölümler ile yazılmış profesyonel eleştirilerin karşılaştırmalı analizi.
7İdeolojik eleştiri nedir, nasıl yapılır? Örnek filmlerden bölümler ile yazılmış profesyonel eleştirilerin karşılaştırmalı analizi.
8Arasınav (Vize)
9Psikanalitik eleştiri nedir, nasıl yapılır? Feminist eleştiri nedir, nasıl yapılır? Örnek filmlerden bölümler ile yazılmış profesyonel eleştirilerin karşılaştırmalı analizi.
10Auteurist eleştiri nedir, nasıl yapılır? Ödev.
11Türsel eleştiri ve göstergebilimsel eleştiri nedir, nasıl yapılır?
12Metinlerarası yapılanmada film eleştirisinin diğer sanat dallarıyla ilişkisinin örneklerle incelenmesi.
13Türkiye’den örnek seçilen bir filmin izlenerek eleştiri yazılması.
14Dünya genelinden örnek seçilen bir filmin izlenerek eleştiri yazılması.
15Ödevlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Kabadayı, Lale, Film Eleştirisi- Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek Çözümlemeler, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2013. 1) Corrigan, Timothy, Film Eleştirisi El Kitabı, çev. Ahmet Gürata, Ankara, Dipnot Yayınları, 2008. Yardımcı Kaynaklar: 2) Rosenbaum, Jonathan, Placing Movies: The Practice of Film Criticism, California, University of California Press, 1995. 3) Braudy, Leo, Cohen, Marshall, Film Theory and Criticism,Oxford, Oxford University Press, 1999. 4) Nowell-Smith, Geoffrey (ed.), The Oxford History of World Cinema, Oxford, Oxford University Press, 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı11818
Derse Katılım14114
Proje Hazırlama5210
Proje Sunma11515
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma21224
Okuma4624
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1 355   5     55 
ÖÇ2  554  5   5 55 
ÖÇ3  55 5  2  5 5  
ÖÇ4                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr