Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801002642012KİTLE İLETİŞİM SİSTEMLERİSeçmeli244
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir ülkede kitle iletişim araçlarının kurumsallaşması ve yayın sistemlerinin oluşması o ülkenin siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı ile doğrudan ilişkilidir. Dersin amacı bu ilişkiyi ortaya koyarak birçok ülkedeki farklı iletişim sistemlerini, ülkemiz iletişim sistemleriyle karşılaştırarak açıklamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Konca Yumlu
Öğrenme Çıktıları
1Liberal ve Otoriter iletişim sistemler arasındaki farkı ayırt edebilme.
2Günümüz iletişim politikalarının temel özelliklerini listeliyebilme.
3Farklı ülkelerdeki yayıncılığı kıyaslayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim sistemlerinin temelindeki altı kuram: Otoriter, liberal, sosyal sorumluluk, Sovyet –komünist, gelişme aracı, demokratik katılımcı. Günümüz iletişim politikaları, özelleştirme, deregülasyon kavramları. ABD ve AB ülkelerinde yayıncılık politikaları. Türkiye de yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kitle iletişim araçlarının işleyişine yönelik temel dört kuram (Otoriter, Liberal, Sosyal Sorumluluk ve Sovyet Komünist Kuram) hangi gereksinimlerle oluşmuş ve hangi siyasal, ekonomik toplumsal ortamlarda gelişmiştir.
2Dört temel kurama ek olarak D. McQuail’in öne sürdüğü iki kuram (Gelişme aracı, Demokratik Katılım) ve tüm kuramların özellikleri incelenmektedir.
3Temel altı kuram çerçevesinde farklı kontrol mekanizmaları.
4ABD’de televizyon yayıncılığı. Network’ler, Network’lere bağlı yerel bağımsız kanallar, reklamcılar, üretici şirketler, kongre, mahkemeler, baskı grupları, izleyiciler
5Federal İletişim Komisyonu’nun (FCC) amacı ve uygulamaları.
6ABD’de radyo yayıncılığı: Ticari radyoların yanı sıra kamu radyoları, yerel radyolar ve radyo yayıncılığının özellikleri.
7İngiliz yayıncılık sistemi.
8Ara sınav (Vize)
9BBC ve özel TV kuruluşlarının ilkeleri, uygulamaları program yapıları.
10Fransız yayıncılık sistemi.
11İtalyan yayıncılık sistemi.
12İletişim politikalarındaki değişim: Özelleştirme ve deregülasyon eğilimleri. Liberal düşünce akımının iletişim dünyasındaki etkileri.
131980 öncesinde ve sonrasında Batı Avrupa iletişim politikalarının nitelikleri. Kamu yayıncılığı.
14Kuramlar çerçevesinde Türkiye’de yayıncılığın ve iletişim yasalarının değerlendirilmesi.
15Türkiye’de ve dünyada tekelleşme eğilimleri ve iletişime etkileri.
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Vural, Sacide, Kitle Ders Kitabı: İletişiminde Denetim Stratejileri, Özışık Matbaası, Ankara, 1994. Yardımcı Kitaplar: Keane, John, Medya ve Demokrasi, Ayrıntı, İstanbul, 1992 Kejanlıoğlu, Beybin ve d. (derleyen), Medya Politikaları, İmge, Ankara, 2001 McQuail, Denis, Mass Communication Theory: An Introduction, 2.nd ed. Sage, London, 1987 Pekman, Cem, Televizyonda Özelleşme: Avrupa Yayıncılığı Değişim Süreci, Beta Basım, İstanbul, 1997 Siebert, Fred S. ve d. , Four Theories of the Press, Uni. of. Illionis Press, Urbana , 1956. Topuz, Hıfzı, ve d., Basında Tekelleşme, Tuses ve İlad Yayını, İstanbul 1989 Topuz, Hıfzı, ve d., Yarının Radyo ve Televizyon Düzeni ,Tuses ve İlad Yayını, İstanbul 1990 Downing, John et al. (eds.), Questioning the Media: A Critical Introduction, Sage London, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11616
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11818
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15 55 5  43  2 34
ÖÇ25 55 5  43  2 34
ÖÇ35 55 5  43  2 34
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr