Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004562012TV BELGESELLERİSeçmeli484
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Televizyonun ve dijital teknolojinin belgesel filme olan etkilerinin ve yeni melez formların ortaya çıkışındaki faktörlerin anlaşılmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Huriye Kuruoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Belgesel film tarihi ve akımlarıyla ilgili bilgi birikimi sağlamak.
2Belgesel film ve televizyon belgeselleri konusunda kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazandırmak
3Belgesel film konusunda düşünme ve araştırma yapabilme becerisi kazandırmak.
4Belgesel filmin ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tv belgesel türüne dair kuramsal yaklaşımlar ve örnekler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Belgesel filmin temel karakteristiği ve kısaca öyküsü
2Belgesel filmde akımlar ve eğilimler
3Televizyondan önce belgesel film yapımcıları ve destekleyicileri
4Televizyonun belgesel filme olumlu ve olumsuz etkileri
5Televizyondan sonra belgesel filmin uğradığı biçim ve içerik değişiklikleri
6Belgesel filmde yeni melez formlar
7Yeni dönem belgesel filmleri
8Arasınav (Vize)
9Dijital teknoloji ve internetin belgesel filme getirdiği avantaj ve dezavantajlar
10TRT’de belgesel film anlayışı
11Ulusal kanalların belgesel film anlayışı
12Tematik belgesel film kanalları –I-
13Tematik belgesel film kanalları kanalları –II-
14Bağımsız belgesel film yapımcılığı
15Genel tartışma ve değerlendirme
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Paul Rotha; Belgesel Sinema, Çev. İbrahim Şener, Sistem Yayınları, İstanbul, 1995, Yardımcı Kaynaklar: Huriye Kuruoğlu; “Türkiye’de Belgesel Sinema: 1970-1992 Yılları Arası”, Yayınlanmamış Doktora Tezi Selda Akçalı; Gündelik Hayat ve Medya içinde Huriye Kuruoğlu, “ ‘Kuzeyli Nanook’tan ‘Fahrenheit 9/11’ e Belgesel Filmin Toplumsal ve İdeolojik Dönüşümü”, Nobel Yay., 2006, İstanbul Melek Atabey; “Belgesel Film Yapımında Yeni Yönelimler ve Melez Formlar”, Yeni Düşünceler Dergisi, Sayı:1, 2
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12020
Bireysel Çalışma12112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma12224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ1                
ÖÇ2   5            
ÖÇ3     5          
ÖÇ4      5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr