Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
801004632012RD-TV HABERCİLİĞİSeçmeli474
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Radyo gibi hızlı bir kitle iletişim aracı olan televizyon, hem göze hem de kulağa hitap eder. Haber verme işlevi bağlamında ise en kısa sürede en fazla etkiye sahip kitle iletişim aracı olarak kabul edilmektedir. Televizyonların haber bültenleri, o kanalın itibarını ve güvenirliğini ortaya koymaları bakımından önemlidir. Kitle iletişim araçlarının en güçlü ürünleri, taşıdıkları en önemli ileti, haberdir. Haberi taşıyan araç da basın, radyo, televizyondur. Dersin amacı kitle iletişim araçlarında habercilik olgusunu yetkin biçimde öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa
Öğrenme Çıktıları
1Radyo Haber yazım tekniğini öğrenme
2TV Haber Yazım tekniğini öğrenme
3Gazete Haber Yazım tekniğini öğrenme
4Görsel işitsel haber yapım ve yazım tekniğini gerçekleştirme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Televizyon haberciliği teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Haber toplama ve röportaj teknikleri, haber dili ve yazımı, gazetecilik etiği, haber analizi, kamera ve montaj unsurları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı: Kapsam, Gerekçe, Önem, Kural ve Yükümlülükleri.Tanışma
2Haber, Haber Değeri ve Haber Yazma Süreci.Anlatım
3Haber Yazım Teknikleri.Anlatım
4TV haber yazım teknikleri.Anlatım
5TV Haber Çeşitleri.Anlatım
6Radyo-TV haberciliği temel unsurlar.
7TV haberciliği yapısal özellikler.
8Vize
9Haber ve haber programlarda ideolojinin konumlandırılması.Dönem Proje Sunumları
10TV Haberlerinde biçim ve içeriğin kurulmasında görsel anlatı yapısı (görsel inşa).Dönem Proje Sunumları
11TV Haberlerinde biçim ve içeriğin kurulmasında işitsel anlatı yapısı (ses-müzik-efekt-anlatıcı).Dönem Proje Sunumları
12TV Haberciliğinde anchorman-anchorwoman kullanımı etkisi, stüdyo-canlı yayın ilişkisi.Dönem Proje Sunumları
13TV haber programlarının gerçek ve yaratılan gerçek üzerine ilişkisi.Dönem Proje Sunumları
14Haber programlarında söylem çözümlemesi.Dönem Proje Sunumları
15Farklı kanallarda yayınlanan TV haber programlarının biçim – içerik ve söylem bazında karşılaştırılması.Dönem Proje Sunumları
16Final Sınavı.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kemal Aslan, Haberim Var – Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Yayınları, 2003 Oya Tokgöz, Temel Gazetecilik, İmge, 2003 Kemal Aslan, Haberin Yol Haritası, Anahtar Yayınları, 2009 Gazetecilk ve Habercilik, Habercinin El Kitabı, (der.) Sevda Alankuş Kural, Bia, IPS İletişim Vakfı yayınları, İstanbul, 2003
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama12222
Bireysel Çalışma4416
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma155
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Okuma4728
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ14     5       3 
ÖÇ2 5        5     
ÖÇ3  3          4  
ÖÇ4            4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr