Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
0801003642013SİNEMADA FELSEFESeçmeli364
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, evrensel olarak kabul gören felsefi yaklaşımların sinema olan ilişkisini belirlemek ve irdelemektir. Böylelikle sinema ve felsefe ilişkisi, geçmiş dönem ve günümüz felsefecilerinin yaklaşımları doğrultusunda ele alınarak, örnek filmler üzerinden kavramsal tartışmalar gerçekleştirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Lale Kabadayı
Öğrenme Çıktıları
1Sinema sanatının ürünlerini kuramsal olarak değerlendirmeye yönelik felsefi açıdan bilgi birikimi edinme.
2Filmlerin eleştirilmesine yönelik olarak felsefenin kavramlarından yararlanma becerisi edinme.
3Sinema ve felsefe ilişkisini irdeleyerek, akademik olarak film eleştirisi yazma becerisi edinme.
4Sinema ve felsefe ilişkisinde Türk ve dünya sinemalarında üretilen filmlere yönelik karşılaştırmalı analizler yapabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sinema ve felsefe ilişkisinin açıklanması, eleştiri ve sinema-felsefe bağının kurulması ve örnekler eşliğinde irdeleme yapılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sinema ve felsefe ilişkisine giriş.
2Sinema çalışmalarında sık kullanılan felsefi kavramların incelenmesi.
3Sinema çalışmalarında sık kullanılan felsefi kavramların incelenmesi.
4Sinema ve felsefe ilişkisini belirleyen eleştiri yazım biçiminin özellikleri.
5Sinema-kuram ve felsefe ilişkisi: Hugo Münsterberg, Vilem Flusser, Siegfried Kracauer
6Sinema-kuram ve felsefe ilişkisi: Henri Bergson, Andre Bazin, Jean Luc Godard
7Sinema-kuram ve felsefe ilişkisi: Gilles Deleuze
8Ara Sınav (Vize)
9Sinema-kuram ve felsefe ilişkisi: Felix Guattari, Jean Baudrillard, Laura Mulvey.
10Sinema-kuram ve felsefe ilişkisi: Slavoj Zizek
11Örnek filmler üzerine inceleme.
12Örnek filmler üzerine inceleme.
13Türkiye’den örnek seçilen bir filmin izlenerek eleştiri yazılması.
14Dünya genelinden örnek seçilen bir filmin izlenerek eleştiri yazılması.
15Ödevlerin değerlendirilmesi ve genel değerlendirme.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Berys Gaut, A Philosophy of Cinematic Art, UK, Cambridge University Press, 2010. Yardımcı Kaynaklar: 1) Noel Carroll, Jinhee Choi, Philosophy of Film and Motion Pictures, USA, Blackwell Publishing, 2006. 2) Paisley Livingstone, Carl Plantinga (ed.), Philosophy and Film, London and New York, Routledge, 2009. 3) Thomas Deane Tucker, Stuart Kendall (ed.), Terrence Malick- Film and Philosophy, USA, Continuum, 2011. 4) Steven M. Sanders, The Philosophy of Science Fiction Film, USA, The University Press of Kentucky, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı11313
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama2714
Proje Sunma199
Bireysel Çalışma155
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Okuma5315
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
ÖÇ15  5  55        
ÖÇ2   55  5   4 55 
ÖÇ3  45         5  
ÖÇ44  5 5 53       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr